iTunes Store Ebeveyn Uyarıları hakkında

Bu makale, Apple Music ve iTunes Store'daki bazı seçkilerde görüntülenen Ebeveyn Uyarısı Etiketini açıklar.

İnternet radyosu için uyarı: iTunes'daki İnternet radyosu kullanılarak erişilen istasyonlar Apple kaynaklı değildir. Bazı istasyonlarda, uygunsuz şarkı sözleri içeren parçalar, yetişkinlere özel tema ve durumlar içeren komedi programları gibi yetişkin kullanıcılara yönelik materyaller yayınlanabilir.

Apple Music ve iTunes Store için uyarı: Aşağıdaki bilgiler Recording Industry Association of America Parental Advisory (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği Ebeveyn Uyarıları) web sitesinden alınmıştır. Ebeveyn Uyarısı, tüketicileri bu logoyu taşıyan kayıtların küfürlü konuşmalar veya şiddet, cinsellik ya da uyuşturucu madde kullanımı tasvirleri içerebileceği konusunda bilgilendiren bir etikettir. Ebeveynlerin tedbirli olması önerilir.

Ebeveyn Uyarısı Etiketinin kullanılması, bir kaydın belirli izleyiciler için uygun olduğunun veya olmadığının tespit edildiği anlamına gelmez. Bu çıkarılamaz etiket, ebeveynlerin (ve tüketicilerin, satıcıların, toptancıların) söz konusu kaydı çocuklar için satın alırken veya evde dinlerken tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir “ön uyarıdır”.

Etiketin uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuş olabilir.

  • Çağdaş kültürel değerler ve standartların yanı sıra ebeveynlerin seçimleri ve bakış açıları göz önünde bulundurulduğunda, bu kaydın ebeveynlerin çocuklarına dinletmek istemeyeceği türden bir kayıt olup olmadığı.
  • Bağlam son derece önemlidir: Bazı sözcükler, ifadeler, sesler veya açıklamalar ön plana çıkıyorsa ya da vurgulanıyorsa ebeveynler için rahatsız edici olabilir, ancak yalnızca arka planda duyuluyorsa veya şarkı sözlerinin anlamlı bir parçası değilse rahatsız edici olmayabilir.
  • Materyali sunan sanatçının bağlamının yanı sıra, sanatçının dinleyici kitlesinin beklentileri de önemlidir. Ebeveyn Uyarısı Etiketinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken, küfürlü sözlere ek olarak "şiddet, cinsellik veya uyuşturucu madde kullanımı tasvirleri" olup olmadığı da dikkate alınmalıdır.
  • Şarkı sözleri genellikle farklı yorumlara açıktır. Sözcüklerin farklı anlamları olabilir. Ayrıca, sözcükler eşlik eden müzikten ayrı tutulamaz. Yüksek sesli ve gürültülü bir müziğe eşlik eden şarkı sözleri, aynı sözler yumuşak ve rahatlatıcı bir müziğe eşlik ederken olduğundan daha farklı algılanabilir.

Etiketleme çok zor bir iş değildir; hassasiyet ve sağduyu gerektirir. Bağlam, sıklık ve vurgulama çok önemlidir; belirli materyallere yapılan münferit veya anlaşılmayan referanslar etiketin uygulanması için yeterli bir gerekçe sağlamayabilir.

Bu yönergeler, ticari olarak yayınlanan tek bir parçanın yanı sıra tam albümler (CD ya da kaset biçiminde veya başka bir biçimde) ve videolar için de geçerlidir.

Ebeveyn denetimleriyle ilgili daha fazla bilgi için Mac veya PC'nizdeki iTunes'da Sınırlamalar'ı kullanma başlıklı makaleye bakın.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: