Windows için iTunes'da denetim özelliklerini yönetme

iTunes'da içeriği sınırlamak için ebeveyn, kuruluş ve eğitim denetimlerini kullanın.

Bu makale yalnızca iTunes 7.1 veya sonraki bir sürümü yüklü Windows bilgisayarlar için geçerlidir.

İçerik sınırlamaları ayarlamak isteyen sistem yöneticileri, Windows için iTunes'daki ebeveyn, kuruluş ve eğitim denetimlerini kullanabilir.

Bu makaledeki adımlarda, Windows kayıt defterinde değişiklikler yapmak için Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe) kullanılmaktadır. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olsanız bile önce kayıt defterini yedekleyin. Yapacağınız bir hata bilgisayarınızda sorunlara yol açabilir veya Windows'un başlamasını engelleyebilir.

Ebeveyn denetimleri için kayıt defteri anahtarları

Windows için iTunes'da ebeveyn denetimlerini iki kayıt defteri anahtarı yönetir.

Windows XP'de ve 32 bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

64 bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Ebeveyn denetimi tercihlerini ayarlama

Kullanıcıya özgü değer [SID], kullanıcı hesabına ait güvenlik tanımlayıcısının dize biçimindeki gösterimidir. Genellikle şu şekildedir: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Her kullanıcı hesabı, farklı bir kullanıcıya özgü değere [SID] sahiptir. Bu nedenle, iTunes, HKEY_LOCAL_MACHINE anahtarında her kullanıcının ebeveyn denetimi tercihlerini benzersiz olarak depolayabilir. Yeni kullanıcı hesapları tarafından devralınacak ebeveyn denetimi tercihleri ayarlamak için, bu tercihleri aşağıdaki kayıt defteri anahtarları altında oluşturun.

32 bit Windows sistemlerinde

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

64 bit Windows sistemlerinde

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 ve sonraki sürümleri, kullanıcıya özgü [SID] değerler yoksa bu anahtarlar altındaki değerleri kullanır.

iTunes, ebeveyn denetimi tercihlerini beş kayıt defteri değerinde depolar. Ebeveyn denetimleri kilitliyken iTunes bu değerleri kullanır:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 ve sonraki sürümleri, kullanıcıya özgü [SID] değerler yoksa şu değerleri kullanır:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Ebeveyn denetimleri kilitli değilken iTunes şu değerleri kullanır:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

UserFlags ve AdminFlags değerleri

UserFlags veya AdminFlags adı Onaltılık değer
(yalnızca istemci kayıt defteri değeri elle düzenlendiğinde)
Ondalık değer
(yalnızca kayıt defteri değeri Grup İlkesi ile dağıtıldığında)
Notlar
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Bu işaret yalnızca İnternet Radyosu'nu etkisizleştirir. Apple Music radyo istasyonlarını etkisizleştirmez.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

iTunes 8.1 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

iTunes 8.2 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

iTunes 10 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

iTunes 10 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

iTunes 10 sürümünde eklenmiştir

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

iTunes 10.2 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

iTunes 10.4 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

iTunes 11.0 sürümünde eklenmiştir

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

iTunes 11.3 sürümünde eklenmiştir

UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit ve AdminTVShowsLimit değerleri

Bu kayıt defteri değerleri ile ilgili olarak herkese açık belgeler bulunmamaktadır. Sistem yöneticileri genellikle yalnızca UserFlags ve AdminFlags kayıt defteri anahtarlarında ayarlanan ebeveyn denetimi tercihleri ile çalışır.

UserFlags, UserMoviesLimit ve UserTVShowsLimit

Bu kayıt defteri değerleri, kilitli olmayan ebeveyn denetimlerini belirtir. Bu değerler HKEY_CURRENT_USER anahtarında ayarlanır; böylece kullanıcılar yükseltilmiş ayrıcalıklara sahip olmasalar bile bu değerlerde değişiklik yapabilirler. Dolayısıyla, kullanıcıların ayarladığınız ebeveyn denetimlerinde değişiklik yapmasını istemiyorsanız bu kayıt defteri değerlerini kullanmamalısınız.

iTunes yalnızca aşağıdaki durumlarda UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID ve UserGamesLimit kayıt defteri değerlerindeki sınırlamaları uygular:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE anahtarında AdminFlags için bir değer ayarlanmadıysa
 • AdminFlags değerindeki kParentalFlags_Locked biti 0 olarak ayarlandıysa

AdminFlags, AdminMoviesLimit ve AdminTVShowsLimit

Bu kayıt defteri değerleri, kilitli ebeveyn denetimlerini belirtir. Bu değerler HKEY_LOCAL_MACHINE anahtarı altında ayarlanır ve kullanıcıların bunları değiştirebilmek için yükseltilmiş ayrıcalıklara sahip olmaları gerekir.

iTunes, geçerli kullanıcı için denetimlerin kilitli olduğunu belirten bir AdminFlags değerinin olup olmadığına bakar. Varsa bu değeri kullanır ve HKEY_CURRENT_USER altındaki Userxxx değerlerini yok sayar.

Bu senaryoda, denetimler kilitli değilse Adminxxx değerleri geçerli ebeveyn denetimi ayarlarını yansıtmayabilir. Yalnızca Userxxx değerleri korunur, ancak AdminFlags değerindeki kilitli denetimler güncel kalır.

Ebeveyn denetimlerini önceden ayarlama

Ebeveyn denetimlerini önceden ayarlamak istiyorsanız her kullanıcı hesabı için HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls kayıt defteri anahtarında üç kayıt defteri değerini ayarlamanız gerekir.

Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Bir kullanıcının ebeveyn denetimi tercihlerini ayarlamak ve kilitlemek için iTunes'u kullanın, sonra da bu kullanıcıya ait değerleri diğer kullanıcı hesabı güvenlik tanımlayıcılarına (SID'ler) ait kayıt defteri anahtarları altında çoğaltın. Bunu yapmadan önce, iTunes kullanıcı arabiriminden denetlenemeyen herhangi bir işaret ayarlamanız gerekmediğinden emin olun. 
 • Ebeveyn denetimi değerlerini ayarlamak için Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanın.

Henüz oluşturulmamış veya kullanılmamış kullanıcı hesapları için ebeveyn denetimlerini önceden ayarlamak isterseniz aşağıdaki değerleri ayarlayın.

32 bit Windows sürümlerindeki 32 bit iTunes sürümleri veya 64 bit Windows sürümlerindeki 64 bit iTunes sürümleri için:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

64 bit Windows sürümlerindeki 32 bit iTunes sürümleri için:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls altında hesaba özgü anahtarlar yoksa, iTunes, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default altındaki anahtarları kullanır.

Sınırlanmış kullanıcıların ebeveyn denetimlerini değiştirmesini önlemek için, AdminFlags anahtarında kParentalFlags_Locked değerinin ayarlandığından emin olun.

Bu işaretleri ayarlarken şunları unutmayın:

 • Bu işaretleri iTunes kullanıcı arabiriminde ayarlayamazsınız.
 • Bu işaret ayarları yalnızca kParentalFlags_Locked anahtarını ayarladığınızda uygulanır. AdminFlags anahtarını kilitli olarak ayarlamadıysanız iTunes ayarları yok sayar.
 • Bu işaret ayarlarını AdminFlags anahtarında yapmanız gerekir. UserFlags anahtarında ayarlarsanız bu işaret ayarları uygulanmaz.
UserFlags veya AdminFlags adı Onaltılık değer
(yalnızca istemci kayıt defteri değeri elle düzenlendiğinde)
Ondalık değer
(yalnızca kayıt defteri değeri Grup İlkesi ile dağıtıldığında)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Örneğin, CheckForDeviceUpdates ayarını etkisizleştirmek için kParentalFlags_Locked ve kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates için AdminFlags kayıt defteri değerini 0x40000000 olarak ayarlayın.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: