AirPort: Şifreli WEP veya WPA Wi-Fi ağına katılma

Şifreli Wi-Fi ağına katılma hakkında bilgi edinin.

Başlamadan önce

Wi-Fi baz istasyonları tarafından kullanılabilen Wi-Fi parolası koruma (şifreleme olarak da bilinir) planlarının iki genel türü vardır. Tercih edilen yönteme Wi-Fi Korumalı Erişimi adı verilir ve AirPort İzlencesi'nde "WPA2 Kişisel" veya "WPA/WPA2 Kişisel" olarak görünür.  

Daha eski ve çok daha az güvenli olan diğer yönteme Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) adı verilir. Bu, AirPort İzlencesi'nde "WEP (Geçici Güvenlik Ağı)" olarak görünür. Aygıtınızın desteklediği tek Wi-Fi güvenliği türü olmadıkça WEP'i kullanmayın ve bunun artık çok güvensiz olduğunu unutmayın. WEP'i kullanmanız gerekiyorsa, WEP Wi-Fi ağınızı yalnızca WEP gerektiren aygıtları içeren ayrı ve yalıtılmış bir ağ bölümünde yapılandırmayı deneyin. Ardından, ağ yöneltici kullanarak yalıtılmış WEP ağını ana WPA ağınızla birleştirin.

Oturum açma

AirPort menü çubuğu simgesini tıklayıp istediğiniz ağı seçin.  WPA ağı için "...WPA parolası gerektiriyor" veya WEP ağı için "...WEP parolası gerektiriyor" ifadesini içeren bir oturum açma penceresi görünür.

Parolanızı girin ve Tamam'a dokunun. Parolayı bilmiyorsanız ağ yöneticinize başvurun.

Apple olmayan kablosuz WEP ağları için

AirPort kartı içeren bir bilgisayardan Apple olmayan şifreli kablosuz bir ağa katılmak istiyorsanız iki farklı parola girişi türünden birini kullanmanız gerekir (hangisini kullanmanız gerektiğine ağ yöneticisi karar verir). Bu türler şunlardır:

ASCII parolası

Size düz ASCII metni olan bir parola verilirse paroladan önce ve sonra çift tırnak işareti (") kullanın. Bunlar büyük-küçük harfe duyarlıdır ve 40 bit şifreli ağlar için en az beş karakter veya 128 bit şifreli ağlar için en az 13 karakter uzunluğundadır.

  • 40 bit örneği: "pw123"
  • 128 bit örneği: "password12345"

Onaltılık parola

Size yalnızca onaltılık aralıkta karakterlerin (bu karakterler şunlardır: abcdef0123456789) kullanıldığı bir parola verildiyse paroladan önce dolar işareti ($) ekleyin. Bu parolalar, 40 bit şifreli ağlar için en az 10 karakter veya 128 bit şifreli ağlar için en az 26 karakter uzunluğundadır.

Not:: Onaltılık parolada dolar işaretine Onaltılık Kaçış Karakteri adı verilir. İşlevi, yazılıma bunu izleyen karakterlerin onaltılık sayı olarak işlem görmesi gerektiğini bildirmektir. Diğer olası onaltılık kaçış karakterleri "0x" ve "0X"tir (sıfır ve x). "x" büyük veya küçük harf olabilir.

40 bit örneği: $1234abcdef

40 bit örneği: 0x1234abcdef

128 bit örneği: $12345678901234567890abcdef

128 bit örneği: 0x12345678901234567890abcdef

Not: Parolanızın hangi tür olduğundan emin değilseniz yukarıdaki yöntemlerin ikisini de deneyin veya parolanız hakkında bilgi için ağ yöneticinizle görüşün.

Daha fazla bilgi

Oturum açıldığında, AirPort menü çubuğu simgesi kablosuz ağ sinyalinizin yaklaşık gücünü gösterir.  Dört sinyal çubuğunun da karartılmış olması aktarım hızınızın çok iyi olduğu anlamına gelir.  Bu menü çubuğu simgesini görmüyorsanız AirPort tercihlerinde etkinleştirin.

Terminoloji: 40 bit ve 128 bit türetmesi

Şifreli kablosuz ağlarda 40 bit veya 128 bit anahtarlar kullanılır. Anahtar sekiz bit (ASCII) veya dört bit (onaltılık) kodlama halinde aktarılır.

Onaltılık kodlama kullanırken, ikili sisteme dönüştürüldüğünde son şifreleme anahtarının her karakteri dört bit uzunluğundadır. 128 bit anahtarın 26 karakteri 104 bit'e eklenir. Bu 104 bit parola, 128 bit şifreleme anahtarını oluşturmak için başlatma vektörü adı verilen 24 bit rastgele bir numarayla birleştirilir. Başlatma vektörü, gönderilen her bilgi paketiyle birlikte sağlanır ve Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) algoritmasıyla 802.11b standardının bir parçasıdır. 40 bit şifrelemeyle 10 onaltılık karakter 40 bit'e eşittir; bunlar daha sonra 64 bit şifreleme anahtarını oluşturmak için başlatma vektörüyle birleştirilir. Bu durumda, 40 bit yanlış bir adlandırma olup, gerçekte bu 64 bit şifreleme anahtarıdır. Dolayısıyla, 40 bit bazı başvuru kaynaklarında 64 bit olarak belirtilebilir.

ASCII kodlama kullanırken, son şifreleme anahtarındaki her karakter 8 bit'tir. Böylece, 5 karakter 40 bit'e, 13 karakter de 104 bit'e eşittir. 64 ve 128 bit toplamları için de aynı başlatma vektörü eklenir. 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: