iOS ve macOS'te saklama kapasitesi nasıl bildirilir?

Ürün teknik özelliklerinde belirtilen saklama kapasitesi iPhone'unuz, iPad'iniz, iPod'unuz veya Mac'iniz tarafından bildirilen saklama kapasitesinden farklı olabilir.

Ürün teknik özelliklerinde onlu sayı sistemi kullanılır

Saklama aygıtı üreticileri saklama kapasitesini onlu (10 tabanlı) sayı sistemini kullanarak ölçer. Ürün ambalajında ve çevrimiçi özelliklerde aşağıdaki gibi bir ifade bulunmasının nedeni budur:

1 GB = 1 milyar bayt ve 1 TB = 1 trilyon bayt; biçimlenmiş gerçek kapasite daha azdır.

iPhone, iPad, iPod ve Mac dahil olmak üzere her tür saklama aygıtında kapasitenin bir kısmı aygıtın biçimlemesi tarafından kullanılır. Aygıtta yüklü işletim sistemi gibi diğer etkenler de ek saklama alanı kullanır.

iOS ve macOS'te onlu sayı sistemi kullanılır

iPhone, iPad, iPod touch ve Mac'inizin işletim sistemi saklama kapasitesini onlu (10 tabanlı) sayı sistemini kullanarak bildirir; bu sistemde 1 GB 1 milyar bayt olarak hesaplanır. Bu yöntem, ürün ambalajında ve teknik özelliklerinde kullanılan ölçüm sisteminin aynısıdır.

iOS 10 ve önceki sürümlerinde, Mac OS X Leopard ve önceki sürümlerinde, Microsoft Windows'da ve watchOS'te 1 GB'yi 1.073.741.824 bayt olarak hesaplayan ikili (2 tabanlı) sayı sistemi kullanılır. Onlu ve ikili ölçüm sistemleri arasındaki bu fark nedeniyle bildirilen saklama kapasitesi ürün ambalajındaki veya teknik özelliklerindeki saklama kapasitesinden farklıdır.

Daha fazla bilgi

EFI bölüntüsü, geri yükleme bölüntüsü, aşınma dengeleme blokları, yazma arabelleği alanı, meta veriler, yedek bloklar, bozulan bloklar veya fabrika çıkışı hatalı bloklarca kullanılan ek alanlar nedeniyle Disk İzlencesi uygulaması da özellikle katı hal sürücüleri (SSD'ler) ve flash depolama için saklama kapasitesini biraz farklı gösterebilir.

Aygıtlarınızda saklama alanını yönetme hakkında bilgi için bkz.:

Yayın Tarihi: