Safari 6.0.2'nin güvenlik içeriği hakkında

Safari 6.0.2 güvenlik içeriği hakkında bilgi edinin.

Bu belgede, Safari 6.0.2'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

Safari 6.0.2

 • WebKit

  OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.2 için geçerli

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: JavaScript dizilerinin işlenmesi sırasında kullanım süresi denetim süresi sorunu oluşuyor. Bu sorun JavaScript dizilerinin bir kez daha doğrulanmasıyla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2012-3748: HP TippingPoint Zero Day Initiative ile birlikte çalışan Certified Secure'dan Joost Pol ve Daan Keuper

 • WebKit

  OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.2 için geçerli

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: SVG görüntülerin işlenmesi sırasında boşaltılan belleğin kullanılması ile ilgili sorun oluşuyor. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2012-5112: Google Pwnium 2 yarışmasıyla birlikte çalışan Pinkie Pie

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: