Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6: ".local" sunucu adlarını hem Bonjour hem de standart DNS aracılığıyla arama

".local" sunucu adlarını hem Bonjour hem de standart DNS aracılığıyla nasıl arayacağınız hakkında bilgi edinin.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Bonjour'un Multicast DNS özelliği yerel bir ağdaki aygıtların ayrı bir DNS sunucusu olmadan bu makalede açıklandığı gibi birbirlerine ".local" alanını kullanarak bağlanmasına olanak sağlar.

Bu ileri düzey makalede Mac'inizin ".local" ile biten sunucu adlarını hem Multicast DNS hem de standart Unicast DNS ile Sistem Tercihleri'nin Ağ bölmesinde belirtilen ad sunucularını kullanarak aramasını nasıl sağlayacağınız açıklanmaktadır.

Bazı özel ağlar da genel Internet'te geçerli üst düzey bir alan olmasa bile, dahili DNS sunucularına kayıtlı sunucular için ".local" alanlarını kullanırlar. Mac'iniz böyle bir ağa bağlıysa ".local" ile biten sunucu adlarını bir DNS sunucusuyla haberleşmek için Unicast DNS'i kullanarak aramasını isteyebilirsiniz (Internet'te "www.apple.com/tr" gibi sunucu adlarını aradığı şekilde).

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.6'da, ağınızın DNS sunucusunun uygun şekilde yapılandırılmışsa istemci Mac'inizde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Local'in yanında yalnızca bir tane etiket içeren sunucu adları (Örn. "Bilgisayarım.local"), saptanmış olarak Multicast DNS (Bonjour) kullanılarak çözülür. local kelimesinin yanı sıra iki veya daha çok etiket içeren sunucu adları (Örn. "sunucu.alan.local"), saptanmış olarak bir DNS sunucusu kullanılarak çözülür.

Bunun yanında, yerel ağ operatörü ".local" ile biten bir alan için ad istemlerini yanıtlayacak bir ad sunucusu kurduğunda Mac OS X 10.6 bunu otomatik olarak algılar. Bunu "local" üst düzey alanı için bir Start of Authority (SOA) kaydı olup olmadğını kontrol ederek yapar. Bu kayıt bir DNS sunucusunun DNS ad alanının bir kısmında yetki talep ettiğini belirtme şeklidir. DNS sunucusu gerekli SOA kaydıyla uygun şekilde yapılandırılmışsa, Mac OS X 10.6 bu SOA kaydını algılar ve alandaki tüm sunucu adlarını aramak için otomatik olarak bu sunucuyu kullanır.


Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.5'te, local'in yanında yalnızca bir tane etiket içeren sunucu adları (Örn. "Bilgisayarım.local"), saptanmış olarak Multicast DNS (Bonjour) kullanılarak çözülür. Local'in yanında iki veya daha çok etiket içeren sunucu adları (Örn. "sunucu.alan.local"), saptanmış olarak bir DNS sunucusu kullanılarak çözülür.

"Bilgisayarım.local" gibi adları aramak amacıyla Unicast DNS'i kullanmak için, System Preferences'ın (Sistem Tercihleri) Network (Ağ) bölmesinde arama alanları listesine local'i ekleyin. Ethernet arabirimleri için, "Search Domains" (Arama Alanları) etiketli metin kutusuna local sözcüğünü ekleyin (diğer arama alanı adlarından ayırmak için virgül kullanın). AirPort gibi diğer ağ arabirimleri için, Advanced (İleri Düzey) düğmesini tıklayın, DNS sekmesini seçin, Search Domains (Arama Alanları) listesinin altındaki + düğmesini tıklayın ve local'i ekleyin. Bu alanda birden çok girişiniz varsa, local'in ilk giriş olduğundan emin olun ve bu girişleri virgülle ayırın. Örneğin:

local, apple.comMac OS X 10.4

Mac OS X 10.4'te, ".local" ile biten tüm sunucu adları saptanmış olarak Multicast DNS (Bonjour) kullanılarak çözülür. ".local" adlarını aramak amacıyla Unicast DNS'i kullanmak için, System Preferences'ın (Sistem Tercihleri) Network (Ağ) bölmesinde arama alanları listesine local'i ekleyin. İstediğiniz ağ arabirimini seçin ve Configure (Yapılandır) seçeneğini tıklayın. Search Domains (Arama Alanları) listesine local'i ekleyin. Bu alanda birden çok girişiniz varsa, local'in ilk giriş olduğundan emin olun ve bu girişleri virgülle ayırın. Örneğin:

local, apple.com

Yayın Tarihi: