Apple Wireless Keyboard, Mouse ve Trackpad: Pilleri takma

Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse veya Apple Magic Trackpad aygıtınızın pillerini takma hakkında bilgi edinin.

Aşağıdan kablosuz giriş aygıtınızı belirleyin, sonra ayrıntılı bilgi almak için ilgili bağlantıyı tıklayın.

Apple Magic Mouse

Not: Bu fare için iki (2) AA pil gerekir.

Apple Wireless Mouse pillerini yerine yerleştirmek için:

 1. Fareyi ters çevirin ve kapatın.
 2. Pil bölmesinin kapağını çıkarın ve iki AA pili takın. Pillerin pozitif ve negatif uçlarının aşağıda gösterildiği gibi doğru yönde olduğundan emin olun.
 3. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.

Apple Magic Mouse makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön.

Apple Wireless Keyboard (2009)

Not: Bu klavye için iki (2) AA pil gerekir.

 1. Klavyeyi kapatın.
 2. Madeni bir para kullanarak pil bölmesi kapağını çıkarın.
 3. Pil bölmesine iki adet AA pil yerleştirin. Pillerin pozitif uçlarının doğru yönde olduğundan emin olun.
 4. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.
 5. Klavyeyi açın.

Apple Wireless Keyboard (2009) makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Apple Magic Trackpad

Not: Bu aygıt için iki (2) AA pil gerekir.

 1. İzleme dörtgenini kapatın.
 2. Madeni bir para kullanarak pil bölmesi kapağını çıkarın.
 3. Pilleri aşağıda gösterildiği gibi pil bölmesine yerleştirin.

Önemli: İzleme dörtgenindeki pillerin pozitif ve negatif uçlarının yukarıda gösterilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Piller doğru yerleştirilmezse izleme dörtgeni açılmaz.

Apple Magic Trackpad makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Apple Wireless Mighty Mouse

 

Not: Bu fare için iki (2) AA pil gerekir.

 1. Fareyi ters çevirin ve kapatın.
 2. Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
 3. Pilleri yukarıda gösterildiği gibi pil bölmesine yerleştirin. Faredeki pillerin pozitif ve negatif uçlarının gösterilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Piller doğru yerleştirilmezse fare açılmaz.
 4. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.
 5. Fareyi açın.

Apple Wireless Mighty Mouse makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Apple Wireless Keyboard (2007)

Not: Bu klavye için üç (3) AA pil gerekir. 

 1. Klavyeyi kapatın.
 2. Madeni bir para kullanarak pil bölmesi kapağını çıkarın.

 3. Pilleri pil bölmesine yerleştirin. Klavyedeki pillerin pozitif ve negatif uçlarının gösterilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Piller doğru yerleştirilmezse klavye açılmaz.

 4. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.

Apple Wireless Keyboard (2007) makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Apple Wireless Mouse

Not: Bu fare için iki (2) AA pil gerekir.

 1. Fareyi ters çevirin ve kapatın.
 2. Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
 3. Pilleri pil bölmesine yerleştirin. Faredeki pillerin pozitif ve negatif uçlarının gösterilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Piller doğru yerleştirilmezse fare açılmaz.
 4. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.
 5. Kullanmaya hazırsanız fareyi açın.

Apple Wireless Keyboard makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Beyaz Genişletilmiş Apple Wireless Keyboard

Not: Bu klavye dört (4) AA pil gerekir.

 1. Klavyeyi ters çevirin ve kapatın.
 2. Pil bölmesinin kapağını ve pilleri çıkarın.
 3. Pilleri pil bölmesine yerleştirin. Klavyedeki pillerin pozitif ve negatif uçlarının gösterilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Piller doğru yerleştirilmezse klavye açılmaz.
 4. Pil bölmesinin kapağını yerine yerleştirin.
 5. Klavyeyi açın.

Beyaz Genişletilmiş Apple Wireless Keyboard makalesinde piller hakkında daha fazla bilgi bulun.

Başa dön.

Daha fazla bilgi

   

Pil Türleri

Apple kablosuz aygıtınız AA pilleri takılmış olarak gelir. Bu pilleri, alkalin, lityum veya yeniden şarj edilebilen AA pillerle değiştirebilirsiniz.

Uyarı: Karma pil türleri kullanmayın (örneğin, alkalin ve lityum piller) ve eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Pillerin içini açmayın veya delmeyin, ters şekilde takmayın ya da ateşe, yüksek sıcaklıklara veya suya maruz bırakmayın. Yeniden şarj edilemeyen AA pilleri şarj etmeyin. Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pillerin hepsini aynı anda değiştirin veya şarj edin.

Önemli: Pilleri çevreyle ilgili yerel kanunlara ve yönergelere uygun şekilde atın.

Pil düzeyi göstergesi

 • Pil düzeyini kontrol etmek için Apple () > Sistem Tercihleri'ni seçtikten sonra Görüntü menüsünden kontrol etmek istediğiniz aygıtı (fare, klavye veya izleme dörtgeni) seçin.
 • Pil seviyesi göstergesi sol alt köşededir.

Uzun süreli saklama

Apple kablosuz aygıtları, kullanmadığınız zamanlarda pil gücünü korumak için uyku durumuna geçecek şekilde tasarlanmıştır. Kablosuz aygıtı uzun süre kullanmayacaksanız, kapatın. Kablosuz aygıtı üç haftadan uzun bir süre kullanmayacaksanız, uzun süreli saklamak için pilleri çıkarmanız gerekir.

 

Başa dön.

Yayın Tarihi: