VoiceOver ile Handy Tech BasicBraille ekranını kullanma

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda VoiceOver ile Handy Tech BasicBraille ekranınızı kullanırken aygıta özgü aşağıdaki tuş komutlarını kullanabilirsiniz.

Bu ekranlarda aşağıdaki aygıtlara özgü tuş komutları kullanılabilir:

  • Basic Braille 16

  • Basic Braille 20

  • Basic Braille 32

  • Basic Braille 40

  • Basic Braille 48

  • Basic Braille 64

  • Basic Braille 80

Braille ekranının doğru tabloyu kullanmasını sağlamak için iOS'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Gezinme

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Önceki öğeye gitme

1

Sonraki öğeye gitme

4

İlk öğe

1 + 2 + 3

Son öğe

4 + 5 + 6

Durum çubuğuna gitme

2 + 3 + 4

Varsa Geri düğmesini etkinleştirme

1 + 2

Kaydırma

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Bir sayfa sola kaydırma

2 + 4 + 6

Bir sayfa sağa kaydırma

1 + 3 + 5

Bir sayfa yukarı kaydırma

3 + 4 + 5 + 6

Bir sayfa aşağı kaydırma

1 + 4 + 5 + 6

Rotor

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Rotor ayarını kullanarak önceki öğeye gitme

3

Rotor ayarını kullanarak sonraki öğeye gitme

6

Önceki rotor ayarını seçme

2 + 3

Sonraki rotor ayarını seçme

5 + 6

Etkileşim

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Seçili öğede çift dokunma hareketi gerçekleştirme

Yöneltici

Parmağınızın altındaki öğeyi seçme

3 + 6

Ana Ekran düğmesini etkinleştirme

1 + 2 + 5

Sil tuşunu etkinleştirme

1 + 4 + 5

Return Tuşunu etkinleştirme

1 + 5

Sesi Aç düğmesini etkinleştirme

3 + 4 + 5

Sesi Kıs düğmesini etkinleştirme

1 + 2 + 6

Diski Çıkar tuşunu etkinleştirme

1 + 4 + 6

Okuma

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Seçili öğeden başlayarak sayfayı okuma

1 + 2 + 3 + 5

En üstten başlayarak sayfayı okuma

2 + 4 + 5 + 6

Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirme

3 + 4

Düzenleme

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Tümünü seçme

2 + 3 + 4 + 6

Metin seçme

2 + 5 + 6

Metnin seçimini kaldırma

2 + 3 + 5

Tab

2 + 3 + 4 + 5

Shift + Tab

1 + 2 + 5 + 6

Kesme

1 + 3 + 4 + 6

Kopyalama

1 + 4

Yapıştırma

1 + 2 + 3 + 6

Geri alma

1 + 3 + 5 + 6

Yineleme

2 + 3 + 4 + 6

Öğenin etiketini değiştirme

1 + 2 + 3 + 4 + 6

Denetleme

VoiceOver

Ekran tuşu

Ekran perdesini açma veya kapatma

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Konuşmayı duraklatma veya sürdürme

1 + 2 + 3 + 4

Konuşmayı açma veya kapatma

1 + 3 + 4

VoiceOver yardımı

1 + 3

Braille

VoiceOver eylemi

Ekran tuşu

Genişletilmiş durum açıklamasını açma veya kapatma

Durum Yöneltici

Braille'i sola kaydırma

2

Braille'i sağa kaydırma

5

Duyuru geçmişini açma veya kapatma

1 + 3 + 4 + 5

Sonraki çıkış modu

1 + 2 + 4 + 5

Sonraki giriş modu

2 + 3 + 6

HandyTech BasicBraille ekranlarında Perkins giriş tuşları olmadığından bu ekranlar VoiceOver için ortak braille komutlarıyla çalışmaz.

HandyTech BasicBraille ekranlarda bunun yerine, 1 ile 6 arasında adlandırılan altı düğme bulunur. Bu düğmeler, Nokta 1 ile Nokta 8 arasındaki tuşlar ve Boşluk çubuğu gibi Perkins tarzı giriş tuşları bulunan ekranlardaki Ortak Komutlara yakın bir sonuç elde etmek için kullanılabilir.

Yayın Tarihi: