Pages, Numbers veya Keynote ile erişilebilir belgeler, hesap tabloları ya da sunular oluşturma

Öğrencileriniz ve iş arkadaşlarınız gibi bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için erişilebilir ve etiketli belgeler oluşturun.

Bu makalede sunulan önerileri uygulayarak, ekran okuyucular ve diğer yardımcı teknolojilerle çalışan erişilebilir bir belge oluşturabilirsiniz. Ardından, hedef kitlenizle paylaşmak üzere PDF veya EPUB biçiminde bir kitap oluşturduğunuzda, belgeniz gelişmiş erişilebilirlik özelliklerini destekleyebilir.

Belgenizde daha büyük bir font puntosu kullanma

Belgenizde 10pt boyutundan küçük bir font puntosu kullanırsanız bazı insanların metni okuması zorlaşabilir. Belgelerinizde daha büyük font puntoları kullanmaya dikkat edin. Sürekli olarak erişilebilir belgeler oluşturuyorsanız Pages uygulamasında kullanılan saptanmış font puntosunu daha büyük olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, yazmaya başladığınız her yeni belgede tercih ettiğiniz font ve font puntosu kullanılır:

Ortamlara erişilebilirlik açıklamaları ekleme

Yardımcı teknoloji kullanan kişilerin belgenizi daha iyi anlayabilmesi için belgedeki nesnelere açıklamalar ekleyebilirsiniz:

 • Görüntüler

 • Filmler

 • Ses

 • Çizimler*

 • Görüntü Galerileri

Erişilebilirlik açıklamalarına örnek olarak, şablonlardaki ve temalardaki yer tutucu görüntüler erişilebilirlik açıklaması içerir.

* Pages ve Numbers'daki çizimlere açıklama ekleyebilirsiniz.

iPhone veya iPad'de açıklama ekleme

 1. Belgede seçmek istediğiniz nesneye dokunun, ardından Biçim düğmesineNo alt supplied for Image ve Görüntü, Film, Ses, Çizim veya Galeri'ye dokunun.

 2. Açıklama'ya dokunun, ardından metin kutusuna dokunup açıklamanızı girin.

Mac'te açıklama ekleme

 1. Belgede seçmek istediğiniz nesneyi tıklayın, ardından araç çubuğundaki Biçim düğmesiniNo alt supplied for Image ve denetçide Görüntü, Film, Ses, Çizim veya Galeri'yi tıklayın.

 2. Açıklama metin kutusunu tıklayıp açıklamanızı girin.

Belgelerinizde başlık kullanma

Belgenizde başlıklar kullanırsanız ekran okuyucular, bu başlıkları belirleyip doğrudan bunlara gidebilir. Bu sayede belgenin taranması kolaylaşır. Pages belgelerinde başlıkları biçimlendirmek için paragraf stillerini kullanın. Tablolarda üst bilgi satır ve sütunlarını kullanın.

Pages belgelerinde başlık kullanma

 1. Belgenizde başlık stili uygulamak istediğiniz metni tıklayın veya bu metne dokunun.

 2. Araç çubuğundaki Biçim düğmesineNo alt supplied for Image dokunun veya bu düğmeyi tıklayın. Bir sayfa yerleşimi belgesindeyseniz Biçim kenar çubuğunun üst kısmındaki Metin sekmesini tıklayın veya bu sekmeye dokunun.

 3. Biçim kenar çubuğunun üst kısmında, paragraf stili adını seçin. Ardından Paragraf Stilleri menüsünden bir başlık stili seçin.

Tablolarda üst bilgi satır ve sütunları kullanma

Üst bilgi satırı ve üst bilgi sütunu eklemek, mevcut satır ve sütunları üst bilgilere dönüştürür:

 • iPhone veya iPad'deki Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarında sırasıyla tabloya, Biçim düğmesineNo alt supplied for Image, Üst Bilgi ve Alt Bilgi'ye dokunun, ardından bir üst bilgi kategorisinin yanındaki artı (+) ya da eksi (-) işaretine dokunun.

 • Mac'teki Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarında tablonuzun ilk satır veya sütununun yanındaki sayıyı ya da harfi Kontrol tuşuna basarak tıklayın, ardından "Üst Bilgi Satırına Dönüştür" veya "Üst Bilgi Sütununa Dönüştür" seçeneğini belirleyin.

Pages belgelerinde içindekiler bölümü kullanma

Belgenizde içindekiler bölümü kullanın. Belgenizi PDF'e dönüştürdüğünüzde içindekiler bölümü, PDF dosyasının dolaşma bölmesinde otomatik olarak görünür. İçindekiler girişleri, "İçindekiler" öğeleri olarak etiketlenir ve yardımcı teknoloji kullanıcılarına ek işlevler sağlayabilir. Belgenizi EPUB biçiminde dışa aktardığınızda, dolaşmaya yardımcı olması için içindekiler bölümü de otomatik olarak dahil edilir.

Pages'daki belge yerleşimleri için yerleşik yerleşim seçeneklerini kullanma

Pages, çok sütunlu metinleri ve metin kutularını destekler. Bunları birbirine bağlayarak kendi yerleşiminizi oluşturabilirsiniz. Belgenizin yerleşim yapısı için tablo yerine bu özelliklerin kullanılması, ekran okuyucusundan yararlanan kullanıcıların belgede dolaşmasını kolaylaştırır.

Belgenize sütun eklemek ve belgedeki sütunları ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Belgedeki bir metni tıklayın. Belgede birden fazla bölüm varsa bu işlem yalnızca tıkladığınız bölüm için geçerli olur.

 2. Araç çubuğundaki Biçim düğmesine dokunun veya bu düğmeyi tıklayın, ardından üst kısımdaki Yerleşim düğmesine dokunun veya bu düğmeyi tıklayın.

 3. Sütunlar bölümündeki denetimleri kullanarak sütunların sayısını ve aralığını ayarlayın:

  • Sütun sayısını ayarlamak için Sütunlar değer alanının yanındaki okları tıklayın.

  • Sütun aralığını ayarlamak için Sütun ve Pay sütunlarındaki değerleri çift tıklayın ve sütun genişliğini yazın.

  • Farklı sütun genişlikleri ayarlamak için "Eşit sütun genişliği" seçeneğinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Belgelerinizde bağlantılı metin kutuları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin:

Ek öneriler

Erişilebilir belgeler oluştururken aşağıdaki ek önerileri de uygulayabilirsiniz:

 • Bazı renk körlüğü türlerini yaşayan kişiler, renkleri dışında birbirinin aynı olan sembolleri birbirinden ayırt edemeyebilir. Örneğin, kaldırılan metinleri işaretlemek için bir renk kullanmak yerine, üstü çizili metin kullanın.

 • Ekran okuyucular belgelerdeki metinlerin çoğunu okuyabilir ve bu metinlerde dolaşabilir, ancak metin bir görüntünün içine gömülü olduğunda iyi çalışmayabilir. Belgenize eklemek istediğiniz bir metin görüntüsü varsa söz konusu metni görüntünün içinde sunmak yerine bir metin kutusu öğesine yerleştirmeniz önerilir.

Yayın Tarihi: