macOS Server'daki Profile Manager ile ilgili sorunları çözme

Profile Manager beklediğiniz gibi çalışmazsa sorunları nasıl tespit edeceğinizi ve çözeceğinizi öğrenin.

Yönetim sayfasına erişemiyorsanız

Profile Manager'ın temel ayarları Server uygulamasında bulunur. Profile Manager'ın /mydevices web sayfasına ve yönetim web sayfasına erişmek için Safari'yi kullanmalısınız.

Yönetim sayfanıza yalnızca sunucu yöneticileri erişebilir. Yönetim sayfanızın URL biçimi şöyledir:

 • https://sunucunuzun_tam_nitelikli_alan_adi/profilemanager

  • Örnek: https://www.ornek.com/profilemanager

Bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac kaydetmek için şu adrese gidin:

 • https://sunucunuzun_tam_nitelikli_alan_adi/mydevices

  • Örnek: https://www.ornek.com/mydevices

Yönetim sayfasına Safari dışında bir web tarayıcısıyla erişemiyorsanız Safari'yi deneyin. Safari ile erişemiyorsanız DNS sunucunuzu kontrol edin. Profile Manager dağıtımını yönetirken DNS ayarları önemlidir. Profile Manager açılamıyorsa sunucunuzun güvenilir bir DNS sunucusunu işaret ettiğinden emin olun.

Profilleri veya uygulamaları istemcilere iletemiyorsanız

Profilleri veya uygulamaları istemci sistemlerine gönderirken sorunlarla karşılaşırsanız Konsol'daki sistem günlük dosyasını denetleyin. Sunucunuzun Apple'ın APNs sunucularına erişemediğini bildiriyorsa ağınızın konfigürasyonunu kontrol edin. Gerekli tüm bağlantı noktalarının açık olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi için, APNS hata ayıklama günlüğünü şu Terminal komutlarıyla açın:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7

sudo killall apsd

com.apple.apsd ve com.apple.apspd alt sistemlerine filtre uygulayarak Konsol uygulamasındaki günlükleri görüntüleyebilirsiniz.

APNS işlemleriniz günlüğe kaydedildikten sonra hata ayıklama günlüğünü kapatmak için şu Terminal komutlarını kullanın:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel

sudo killall apsd

Profile Manager ile ilgili başka sorunlarla karşılaşırsanız

Profile Manager günlükleri, Profile Manager ile ilgili sorunları çözmenize yardımcı olabilir. "devicemgr" adlı sembolik bağlantıyı /var/log konumunda bulabilirsiniz. Bu dosya, bu günlükleri bulabileceğiniz /Library/Logs/ProfileManager konumunu işaret eder:

AuditLogs

 • Bu dizindeki dosyalar, bir aygıta gönderilen tüm komutlar veya belirli bir kullanıcı tarafından başlatılan tüm işlemler gibi karşılık gelen hizmet günlüklerinden gelen istek ve yanıtların CSV biçimli günlüğünü sağlar. Her dosyanın, her sütuna kaydedilen verileri açıklayan bir üstbilgisi vardır.

devicemgrd.log

 • Open Directory ve Active Directory kullanıcıları ve gruplarının sorgulama ve eşitleme durumunu sağlar.

 • devicemgrd tarafından yürütülen sorgularda oluşan hataları bildirir.

 • Anında bildirim gönderimleriyle ilgili girişleri görüntüler.

 • DEP ve VPP işlemleriyle ilgili girişleri görüntüler.

dmAuthService.log

 • Web tabanlı kullanıcı kimlik doğrulama girişimlerinin durumunu günlüğe kaydeder.

dmDeviceService.log

 • Profile Manager ile yönettiği aygıtlar arasındaki etkileşimleri günlüğe kaydeder.

dmhttpd.log

 • Profile Manager hizmetlerinin istekleri ve yanıtları için üst düzey HTTP verilerini günlüğe kaydeder.

dmPortalService.log

 • /mydevices kullanıcı portalından gelen istek ve hataları günlüğe kaydeder.

dmSCEPService.log

 • SCEP hizmeti için istek ve hataları günlüğe kaydeder (aygıt kaydı sırasında kullanılır)

dmWebAdminService.log

 • /profilemanager web yöneticisini kullanırken istekleri ve hataları günlüğe kaydeder.

dm_helper.log

 • macOS ağ kullanıcılarının MDM ile ilgili kullanıcı kimlik doğrulamasına ilişkin bilgilerini günlüğe kaydeder.

Dmrunnerd mı.log

 • Profile Manager web sayfasını (/profilemanager ve /mydevices) destekleyen yönetilen ruby işlemlerini başlatma ve durdurma durumunu görüntüler. Bu günlük bazen boştur.

migration_tool.log

 • Önceki Server.app sürümünden geçişin durumunu ve ayrıntılarını gösterir.

php-fpm.log

 • Tekil php-fpm yardımcı işlemlerini başlatma ve durdurma durumunu görüntüler.

php-fpm.devicemgr.log

 • PHP ile ilgili sorunlar bu dosyaya kaydedilir.

PostgreSQL-

 • Profile Manager'ın PostgreSQL veritabanında hatayla sonuçlanan sorgularını günlüğe kaydeder.

 • Bu, veritabanı şemasını değiştiren komutları da günlüğe kaydeder.

servermgr_devicemgr.log

 • Profile Manager hizmetinin başlatılmasını ve durdurulmasını günlüğe kaydeder.

Bu günlük, web sunucusuyla ilgili yararlı bilgiler sağlayabilir:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log

Aşağıdaki terminal komutu size ek bilgi sağlayabilir:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

İşlem "hataları" hakkında

Bu günlüklerden bazıları işlem "hatalarını" veya yeniden denemeleri listeleyebilir. Bunların çoğu, beklenen girdilerdir ve bir sorun olduğunu göstermez. Günlüğe kaydedilen bu olaylar, temelde yer alan PostgreSQL veritabanını aynı anda değiştirme girişimlerinin meydana getirdiği çakışmalardır. Bu tür hatalar başarıya ulaşana kadar yeniden denenir.

Günlük dosyalarınızda şu notlardan herhangi birini gördüğünüzde işlem çakışmalarını tanıyabilirsiniz:

 • Canceled on conflict out to pivot (Özet tablosuna aktarırken oluşan çakışmadan dolayı iptal edildi)

 • could not serialize access due to concurrent update (eşzamanlı güncellemeden dolayı erişim serileştirilemedi)

 • @@@ Retry #X (@@@ Yeniden dene #X)

 • @@@ Retry X (@@@ Yeniden dene X)

apspd CFPrefs dosyasını kontrol etme

/Library/Preferences/ApplePushServiceProvider konumuna gidin, com.apple.apspd.plist dosyasını ve ardından Dosya > Bilgi Ver'i seçin. Dosya 5 KB'den büyükse dosyayı kaldırın ve aşağıdaki Terminal komutuyla apspd işlemini yeniden başlatın:

sudo killall apspd

Daha fazla bilgi bulmak için ayrıntılı günlük kaydını kullanma

Günlük kaydı düzeyini artırırsanız bazen bir sorunun nasıl giderileceği hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan bilgileri toplamak için günlük kaydı düzeyini artırdıktan sonra sorunu yeniden üretin.

İşiniz bittiğinde ilk günlük kaydı düzeyine geri dönün. Günlük kaydı düzeyini yüksek bir ayarda bırakırsanız başlangıç sürücünüzdeki kullanılabilir alanı azaltacaktır.

Ayrıntılı günlük kaydını açma

Günlük kaydı düzeyini artırmak için şu Terminal komutunu kullanın:

sudo debugDeviceMgr 4

Bu, Profile Manager hizmetini otomatik olarak yeniden başlatır.

Ayrıntılı günlük kaydını kapatma

Günlük kaydı düzeyini ilk ayarına geri döndürmek için şu Terminal komutunu kullanın:

sudo debugDeviceMgr 1

Bu, Profile Manager hizmetini otomatik olarak yeniden başlatır.

Daha fazla bilgi

Yayın Tarihi: