ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch

ค่าบริการซ่อม Apple Watch ในไทย

ราคาต่อไปนี้จะมีการปรับใช้หาก Apple Watch ของคุณต้องได้รับการซ่อมหรือการเปลี่ยน และปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งราคาดังกล่าวยังมีการปรับใช้หากความคุ้มครองของคุณหมดอายุลงแล้ว

หากปัญหา Apple Watch ของคุณเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดดูส่วนการให้บริการแบตเตอรี่

เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อกำหนดค่าบริการขั้นสุดท้าย

ดำเนินการนัดหมายหรือขอรับบริการ
ระบุรุ่น Apple Watch ของคุณ

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 4 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 4 (GPS) ฿ 10,500
Apple Watch Series 4 Nike+ (GPS) ฿ 10,500
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 12,200
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 13,900
Apple Watch Series 4 Nike+ (GPS + Cellular) ฿ 12,200
Apple Watch Series 4 Hermès ฿ 13,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 3 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 3 (GPS) ฿ 7,900
Apple Watch Series 3 Nike+ (GPS) ฿ 7,900
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 10,200
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 11,500
Apple Watch Series 3 Nike+ (GPS + Cellular) ฿ 10,200
Apple Watch Series 3 Hermès ฿ 11,500
Apple Watch Series 3 Edition (เซรามิก) ฿ 27,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 1 และ 2 (รุ่นที่ 2) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Series 1 (อะลูมิเนียม)

฿ 6,900

Apple Watch Series 2(อะลูมิเนียม)

฿ 7,900

Apple Watch Nike+

฿ 7,900

Apple Watch Series 2(สแตนเลสสตีล) ฿ 8,700
Apple Watch Hermès ฿ 8,700

Apple Watch Edition (เซรามิกสีขาว)

฿ 27,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch (รุ่นที่ 1) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Sport

฿ 6,900

Apple Watch

฿ 8,700

Apple Watch Hermès

฿ 8,700

Apple Watch Edition

฿ 97,500

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และจะรวม VAT Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นของใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ หาก Apple Watch เดิมของคุณได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานอย่างผิดวิธี คุณอาจต้องจ่ายมูลค่าเต็มสำหรับบริการเปลี่ยน 

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ โปรดไปที่หน้าเว็บบริการ Apple Watch

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ/ความเสียหายที่หน้าจอ

ความเสียหายจากอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple การรับประกันของ Apple จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วของคุณ

หากหน้าจอ Apple Watch ของคุณเสียหาย คุณสามารถเลือกเปลี่ยน Apple Watch ของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียมได้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามตารางราคาค่าบริการซ่อมด้านบน

การให้บริการแบตเตอรี่ - ไทย

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะคุ้มครองแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากฝีมือการผลิตและวัสดุ  หากเราพบว่าแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องและได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การรับประกันของ Apple จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วของคุณ

การรับประกันของเราจะไม่สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ที่หมดจากการใช้งานปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณหมดจากการใช้งานปกติ คุณอาจสามารถเปลี่ยน Apple Watch โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่ได้ ตามที่แสดงด้านล่าง 

บริการแบตเตอรี่ อยู่ภายใต้การรับประกัน  ค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่ 
(ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน)
Apple Watch ที่เข้าเกณฑ์ทุกรุ่น ฿ ฿

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และจะรวม VAT Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นของใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะการซ่อม Apple Watch ของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการ Apple Watch

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างในการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การรับประกันและข้อกฎหมาย

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ