ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch

ค่าบริการซ่อม Apple Watch ในไทย

ราคาต่อไปนี้จะมีการปรับใช้หาก Apple Watch ของคุณต้องได้รับการซ่อมหรือการเปลี่ยน และปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ AppleCare+ อีกทั้งราคาดังกล่าวยังมีการปรับใช้หากความคุ้มครองของคุณหมดอายุลงแล้ว

หากปัญหา Apple Watch ของคุณเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดดูส่วนการให้บริการแบตเตอรี่

เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อกำหนดค่าบริการขั้นสุดท้าย

ดำเนินการนัดหมายหรือขอรับบริการ
ระบุรุ่น Apple Watch ของคุณ

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 5 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 5 (GPS) ฿ 9,690
Apple Watch Nike Series 5 (GPS) ฿ 9,690
Apple Watch Series 5 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 11,290
Apple Watch Series 5 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 12,790
Apple Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) ฿ 11,290
Apple Watch Series 5 Hermès ฿ 12,790
Apple Watch Edition (ไทเทเนียม) ฿ 16,590
Apple Watch Edition (เซรามิก) ฿ 26,790

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 4 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 4 (GPS) ฿ 10,500
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS) ฿ 10,500
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 12,200
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 13,900
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS + Cellular) ฿ 12,200
Apple Watch Series 4 Hermès ฿ 13,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 3 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 3 (GPS) ฿ 7,900
Apple Watch Nike Series 3 (GPS) ฿ 7,900
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 10,200
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 11,500
Apple Watch Nike Series 3 (GPS + Cellular) ฿ 10,200
Apple Watch Series 3 Hermès ฿ 11,500
Apple Watch Series 3 Edition (เซรามิก) ฿ 27,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 1 และ 2 (รุ่นที่ 2) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Series 1 (อะลูมิเนียม)

฿ 6,900

Apple Watch Series 2 (อะลูมิเนียม)

฿ 7,900

Apple Watch Nike+

฿ 7,900

Apple Watch Series 2 (สแตนเลสสตีล) ฿ 8,700
Apple Watch Hermès ฿ 8,700

Apple Watch Edition (เซรามิกสีขาว)

฿ 27,900

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch (รุ่นที่ 1) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Sport

฿ 6,900

Apple Watch

฿ 8,700

Apple Watch Hermès

฿ 8,700

Apple Watch Edition ฿ 97,500

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นเรือนใหม่หรือเทียบเท่าเรือนใหม่ หาก Apple Watch เดิมของคุณได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานอย่างผิดวิธี คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแบบเต็มจำนวน 

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ โปรดดูที่หน้าเว็บบริการ Apple Watch

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ/ความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอ

ความเสียหายจากอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple การรับประกันของ Apple จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วของคุณ

หากหน้าจอ Apple Watch ของคุณเสียหาย คุณสามารถเลือกเปลี่ยน Apple Watch ของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียมได้ หากคุณมี AppleCare+ ความคุ้มครองจะครอบคลุมความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกินสองครั้ง รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอ ในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการตามที่แสดงในส่วนค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+

หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามที่แสดงในตารางราคาค่าซ่อมด้านบน

การให้บริการแบตเตอรี่ - ไทย

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะคุ้มครองแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากฝีมือการผลิตและวัสดุ  หากเราพบว่าแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องและได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ AppleCare+ คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การรับประกันของ Apple และ AC+ จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วของคุณ

การรับประกันของเราจะไม่สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ที่หมดจากการใช้งานปกติ หากแบตเตอรี่หมดจากการใช้งานปกติ คุณอาจสามารถเปลี่ยน Apple Watch โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่ได้ ตามที่แสดงด้านล่าง

หากคุณซื้อ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch ความคุ้มครองจะรวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากแบตเตอรี่ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เดิม

การให้บริการแบตเตอรี่ อยู่ภายใต้การรับประกันหรือ
ที่มี AppleCare+ 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่ 
(ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน)
Apple Watch ที่เข้าเกณฑ์ทุกรุ่น ฿ 0 ฿ 2,700

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นเรือนใหม่หรือเทียบเท่าเรือนใหม่

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+

หากคุณมี AppleCare+ สำหรับ Apple Watch และใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณตามที่แสดงไว้ด้านล่าง คุณสามารถใช้ความคุ้มครอง AppleCare+ สำหรับความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอได้

รุ่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+
Apple Watch และ Apple Nike+ ฿ 2,300
Apple Watch Edition ฿ 2,600

ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการซ่อม Apple Watch

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะการซ่อม Apple Watch ของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ Apple Watch

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างในการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การรับประกันและข้อกฎหมาย

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ