ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch

ค่าบริการซ่อม Apple Watch ในไทย

ราคาต่อไปนี้จะมีการปรับใช้หาก Apple Watch ของคุณต้องได้รับการซ่อมหรือการเปลี่ยน และปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ AppleCare+ อีกทั้งราคาดังกล่าวยังมีการปรับใช้หากความคุ้มครองของคุณหมดอายุลงแล้ว

หากปัญหา Apple Watch ของคุณเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดดูส่วนการให้บริการแบตเตอรี่

เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อกำหนดค่าบริการขั้นสุดท้าย

ดำเนินการนัดหมายหรือขอรับบริการ
ระบุรุ่น Apple Watch ของคุณ

ราคาค่าบริการสำหรับ Apple Watch SE - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch SE (GPS) (อะลูมิเนียม)
฿ 7,300
Apple Watch Nike SE (GPS) ฿ 7,300
Apple Watch SE (GPS + Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 8,200
Apple Watch Nike SE (GPS + Cellular) ฿ 8,200

ราคาค่าบริการสำหรับ Apple Watch Series 6 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 6 (GPS) (อะลูมิเนียม)
฿ 9,800
Apple Watch Nike Series 6 (GPS) 
฿ 9,800
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 11,500
Apple Watch Nike Series 6 (GPS + Cellular) 
฿ 11,500
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (สแตนเลสสตีล)  ฿ 13,100
Apple Watch Series 6 Hermès ฿ 13,100
Apple Watch Edition Series 6 (ไทเทเนียม) ฿ 16,400

ราคาค่าบริการสำหรับ Apple Watch Series 5 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 5 (GPS) ฿ 9,800
Apple Watch Nike Series 5 (GPS) ฿ 9,800
Apple Watch Series 5 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 11,500
Apple Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) ฿ 11,500
Apple Watch Series 5 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 13,100
Apple Watch Series 5 Hermès ฿ 13,100
Apple Watch Edition (ไทเทเนียม) ฿ 16,400
Apple Watch Edition (เซรามิก) ฿ 26,300

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 4 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 4 (GPS) ฿ 9,800
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS) ฿ 9,800
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 11,500
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS + Cellular) ฿ 11,500
Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 13,100
Apple Watch Series 4 Hermès ฿ 13,100

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 3 - ไทย

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Watch Series 3 (GPS) ฿ 5,100
Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS) ฿ 5,100
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (อะลูมิเนียม) ฿ 7,599.70
Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+ Cellular) ฿ 7,599.70
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) (สแตนเลสสตีล) ฿ 10,800
Apple Watch Series 3 Hermès ฿ 10,800
Apple Watch Series 3 Edition (เซรามิก) ฿ 26,300

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch Series 1 และ 2 (รุ่นที่ 2) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Series 1 (อะลูมิเนียม)

฿ 6,599.90

Apple Watch Series 2 (อะลูมิเนียม)

฿ 7,599.70

Apple Watch Nike+

฿ 7,599.70

Apple Watch Series 2 (สแตนเลสสตีล) ฿ 8,200
Apple Watch Hermès ฿ 8,200

Apple Watch Edition (เซรามิกสีขาว)

฿ 26,300

ราคาค่าบริการซ่อม Apple Watch (รุ่นที่ 1) - ไทย

รุ่น

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple Watch Sport

฿ 6,599.90

Apple Watch

฿ 8,200

Apple Watch Hermès

฿ 8,200

Apple Watch Edition ฿ 97,500

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นเรือนใหม่หรือเทียบเท่าเรือนใหม่ หาก Apple Watch เดิมของคุณได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานอย่างผิดวิธี คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแบบเต็มจำนวน 

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ โปรดดูที่หน้าเว็บบริการ Apple Watch

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ/ความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอ

ความเสียหายจากอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple การรับประกันของ Apple จะเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วของคุณ

หากหน้าจอ Apple Watch ของคุณเสียหาย คุณสามารถเลือกเปลี่ยน Apple Watch ของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียมได้

หากคุณมี AppleCare+ คุณจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองฮาร์ดแวร์จาก Apple รวมถึงการป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามที่แสดงในตารางราคาค่าซ่อมด้านบน

การให้บริการแบตเตอรี่ - ไทย

หากแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาการผลิตที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการ Apple Watch ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ เราขอเสนอการให้บริการแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันโดยมีค่าธรรมเนียม 

หากแบตเตอรี่ Apple Watch ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เดิมและอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ AppleCare+ คุณจะสามารถรับบริการซ่อมแบตเตอรี่ของ Apple Watch ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ 

ราคานี้เป็นราคาสำหรับบริการซ่อมโดยตรงจาก Apple ราคาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการรายอื่นๆ

การให้บริการแบตเตอรี่ อยู่ภายใต้การรับประกันหรือ
ที่มี AppleCare+ 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่ 
(ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน)
Apple Watch ที่เข้าเกณฑ์ทุกรุ่น ฿ 0 ฿ 2,600

ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะเป็นเรือนใหม่หรือเทียบเท่าเรือนใหม่

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+

หากคุณมี AppleCare+ สำหรับ Apple Watch และใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณตามที่แสดงไว้ด้านล่าง คุณสามารถใช้ความคุ้มครอง AppleCare+ สำหรับความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอได้

รุ่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+
Apple Watch และ Apple Nike+ ฿ 2,300
Apple Watch Edition ฿ 2,600

ราคาจะเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าการซ่อม Apple Watch

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะการซ่อม Apple Watch ของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ Apple Watch

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างในการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การรับประกันและข้อกฎหมาย

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple