ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ Apple Watch

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และค่าบริการสำหรับ Apple Watch

ฉันจะส่ง Apple Watch เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ ก่อนอื่น ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องดูก่อน คุณยังสามารถยกเลิกการจับคู่ Apple Watch ของคุณแล้วจับคู่อีกครั้งได้

รีสตาร์ท Apple Watch ของคุณ
ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณ
อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องเข้ามารับบริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone แล้ว หากต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Apple Watch Edition โปรดติดต่อ Apple หลังจากที่เราได้รับ Apple Watch ของคุณ เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ให้ทันที เมื่อคุณมารับ Apple Watch ของคุณ เราสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราซ่อมแซมไปได้

เริ่มขอรับบริการ
เตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมรับบริการ
ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณ

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อรับความช่วยเหลือและบริการ เตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ติดต่อ Apple
ระบุรุ่น Apple Watch ของคุณ
ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการ หากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ

ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งที่มา

เวลาโดยประมาณ

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครองผลิตภัณฑ์ของคุณจากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตนับจากวันที่ซื้อ และระยะเวลาความคุ้มครองจะแตกต่างกันไปตามรุ่น กราฟด้านล่างแสดงระยะเวลาการรับประกันของรุ่น Apple Watch ของคุณ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

รุ่น ระยะเวลาการรับประกัน
Apple Watch Sport  หนึ่งปี
Apple Watch หนึ่งปี
อุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Apple  หนึ่งปี
Apple Watch Edition สองปี
อุปกรณ์เสริมของ Apple Watch Edition ที่มาพร้อมกันในกล่อง สองปี

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

จะถือว่าการบริการไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • Apple Watch ของคุณอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันที่เข้าเกณฑ์
  • Apple Watch ของคุณมีปัญหาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple Watch ของคุณเป็นเครื่องใหม่ให้ได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน Apple Watch ที่เปลี่ยนใหม่ให้คุณจะได้รับการตั้งค่าจากโรงงานและจะเป็นเครื่องใหม่ หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าเครื่องใหม่ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หาก Apple Watch ของคุณไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เราสามารถให้บริการหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเครื่องใหม่ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ความเสียหายที่หน้าจอ

หากหน้าจอ Apple Watch แตกร้าวโดยไม่ตั้งใจ คุณอาจเลือกเปลี่ยน Apple Watch ของคุณเป็นเครื่องใหม่โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม การรับประกันของ Apple ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้อย่างผิดวิธี หากหน้าจอของคุณแตกร้าวอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องจากการผลิต จะถือว่าปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ของ Apple จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเรา และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนจะนำเคสชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple Watch Edition เข้ารับบริการ ให้ถอดชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในเคส โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สำหรับรายละเอียดการบริการ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นได้ หากคุณซื้ออุปกรณ์เสริมจาก Apple สำหรับการบริการซ่อมแซมหรือบริการช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch

  • ชาร์จ Apple Watch ของคุณ
  • ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ของคุณ
  • ถอดสายนาฬิกาออก แล้วเก็บไว้กับสายชาร์จและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้หลังจากเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้

ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ของคุณ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อมแซม

เมื่อคุณได้รับ Apple Watch ของคุณแล้ว ให้ตั้งค่าผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับที่คุณตั้งค่า Apple Watch เรือนใหม่

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เป็นเวลา 90 วัน หรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตั้งค่า Apple Watch ของคุณ