ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ Apple Watch

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และค่าบริการสำหรับ Apple Watch

ฉันจะส่ง Apple Watch เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

ปัญหา Apple Watch หลายประเภทสามารถแก้ไขได้ด้วยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ คุณยังสามารถยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone แล้วจับคู่อีกครั้งได้อีกด้วย

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือทำการนัดหมาย Apple Store ออนไลน์ โปรดทำการนัดหมาย Apple Store เพื่อรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับ Apple Watch Edition

อย่าลืมยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ก่อนที่คุณจะรับการบริการ หลังจากที่เราได้รับ Apple Watch ของคุณ เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ให้ทันที หากคุณมี Apple Watch Edition สีทอง โปรดติดต่อ Apple หรือ ทำการนัดหมายที่ Apple Store

ทำการนัดหมาย
อ่านบทความบริการช่วยเหลืออื่นๆ ของ Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการ หากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม

ดูราคาการให้บริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

การซ่อมหรือการเปลี่ยนอาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ
หลังจากที่เราได้รับ Apple Watch แล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณได้

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของคุณจากข้อบกพร่องในการผลิตนับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ ช่วงเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ตารางด้านล่างแสดงระยะเวลาการรับประกันของรุ่น Apple Watch ของคุณ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

รุ่น ระยะเวลาการรับประกัน
Apple Watch (อะลูมิเนียม),
Apple Watch (สแตนเลสสตีล),
Apple Watch Nike+
หนึ่งปี
อุปกรณ์เสริมของ Watch ที่เป็นแบรนด์ Apple (ไม่รวมสาย) หนึ่งปี
Apple Watch Edition สองปี
อุปกรณ์เสริมของ Apple Watch Edition ที่มาพร้อมกันในกล่อง  สองปี

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดในบันทึกของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การให้บริการจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันและมีค่าธรรมเนียมในกรณีต่อไปนี้

  • Apple Watch ของคุณอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันที่เข้าเกณฑ์
  • Apple Watch ของคุณมีปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ 

เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple Watch ของคุณเป็นเครื่องใหม่ให้ได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเต็มจำนวนในบางกรณี เช่น ความเสียหายรุนแรงหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะได้รับการตั้งค่าจากโรงงานและจะเป็นเครื่องใหม่ หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าเครื่องใหม่ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple
อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การให้บริการแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะซ่อม Apple Watch ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

เมื่อ Apple Watch ของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและเราพบว่า Apple Watch มีความจุแบตเตอรี่เพียง 80 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความจุดั้งเดิม เราจะเสนอการซ่อมแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันให้

คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ดูราคาแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple

ความเสียหายที่หน้าจอ

หากหน้าจอ Apple Watch แตกโดยอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยน Apple Watch แบบมีค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันได้ การรับประกันของ Apple ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้อย่างผิดวิธี

หากหน้าจอของคุณแตกร้าวอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องจากการผลิต จะถือว่าปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ยอดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหน้าจอที่เสียหายจากอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับรุ่น Apple Watch และความเสียหายเพิ่มเติมอื่นๆ

ดูราคาการให้บริการของ Apple
ทำการนัดหมาย

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ของ Apple จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเรา และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนจะนำเคสชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple Watch Edition เข้ารับบริการ ให้ถอดชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในเคส โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สำหรับรายละเอียดการบริการ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นได้ หากคุณซื้ออุปกรณ์เสริมจาก Apple สำหรับการบริการซ่อมแซมหรือบริการช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับ Apple Watch ของคุณ

หาก Apple Watch ของคุณมีซิมการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ Apple Watch จะไม่รองรับการโรมมิ่งข้ามเขตแดนด้วยแผนการบริการที่มีอยู่ของคุณ หากต้องการปรับการทำงานของ Apple Watch ให้เหมาะสมระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถปิดคุณสมบัติ LTE บนอุปกรณ์ของคุณได้

ดูบทความบริการช่วยเหลือของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้ง eSIM

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเซลลูลาร์ Apple Watch

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch

  • ชาร์จ Apple Watch ของคุณ
  • ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ของคุณ
  • ถอดสายนาฬิกาออก แล้วเก็บไว้กับสายชาร์จและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้หลังจากเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้

ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เมื่อคุณได้รับ Apple Watch ของคุณแล้ว ให้ตั้งค่าผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับที่คุณตั้งค่า Apple Watch เรือนใหม่

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ เป็นเวลา 90 วันหรือระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ของคุณ แล้วแต่ว่ารายการใดมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตั้งค่า Apple Watch ของคุณ