ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ Apple Watch

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ Apple Watch

ฉันจะนำ Apple Watch เข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

ปัญหา Apple Watch หลายประเภทสามารถแก้ไขได้ด้วยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ คุณสามารถยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone แล้วจับคู่อีกครั้งได้เช่นกัน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store ทางออนไลน์ โปรดนัดหมายกับ Apple Store เพื่อรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับ Apple Watch Edition

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ก่อนที่คุณจะเข้ารับบริการ หลังจากที่เราได้รับ Apple Watch ของคุณ เราจะซ่อมหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ให้ทันที หากคุณมี Apple Watch Edition สีทอง โปรดติดต่อ Apple หรือดำเนินการนัดหมายที่ Apple Store

ดำเนินการนัดหมาย
อ่านบทความบริการช่วยเหลืออื่นๆ ของ Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม

ดูราคาค่าบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

จะใช้เวลานานเท่าใด

การซ่อมหรือการเปลี่ยนอาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ หลังจากที่เราได้รับ Apple Watch แล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณได้

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของคุณจากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตนับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ ช่วงเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ตารางด้านล่างแสดงระยะเวลาการรับประกันของรุ่น Apple Watch ของคุณ การรับประกันของเราเป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

รุ่น ระยะเวลาการรับประกัน
Apple Watch (อะลูมิเนียม),
Apple Watch (สแตนเลสสตีล),
Apple Watch Nike+
หนึ่งปี
อุปกรณ์เสริมของ Watch ที่เป็นของ Apple (ไม่รวมสาย) หนึ่งปี
Apple Watch Edition สองปี
อุปกรณ์เสริมของ Apple Watch Edition ที่มาพร้อมกันในกล่อง  สองปี

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การให้บริการจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันและมีค่าธรรมเนียมในกรณีต่อไปนี้

  • Apple Watch ของคุณอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันที่เข้าเกณฑ์
  • Apple Watch ของคุณมีปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
  • การให้บริการ Apple Watch ของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ AppleCare+

เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple Watch ของคุณเป็นเครื่องใหม่ให้ได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแบบเต็มจำนวนในบางกรณี เช่น ความเสียหายรุนแรงหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต Apple Watch สำหรับเปลี่ยนจะได้รับการตั้งค่าจากโรงงานและจะป็นเครื่องใหม่ หรือเครื่องที่เทียบเท่ากับเครื่องใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple
อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การให้บริการแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาอันเกิดจากการผลิต ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะซ่อม Apple Watch ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ เราจะเสนอการซ่อมแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันให้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หากแบตเตอรี่ Apple Watch ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เดิมและอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ AppleCare+ คุณจะสามารถรับบริการซ่อมแบตเตอรี่ของ Apple Watch ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ดูราคาแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple

ความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอ

การรับประกันของ Apple ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับการเปลี่ยน Apple Watch ที่มีหน้าจอเสียหายจากอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับรุ่นของ Apple Watch ของคุณ หากหน้าจอของคุณแตกร้าวอันเนื่องมาจากปัญหาด้านการผลิต ปัญหานี้จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

หากคุณมี AppleCare+ ความคุ้มครองจะรวมการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุไว้ด้วย ความคุ้มครองไม่รวมความเสียหายต่อความสวยงามของอุปกรณ์ เช่น รอยขีดข่วน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการ คุณสามารถใช้ความคุ้มครอง AppleCare+ สำหรับความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอได้ หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สอบถามผู้ให้บริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ดูราคาค่าบริการของ Apple
นัดหมายเข้ารับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare+ ของคุณด้วยเช่นกัน ก่อนจะนำเคสชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple Watch Edition เข้ารับบริการ ให้ถอดชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในเคส โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นได้ หากคุณซื้ออุปกรณ์เสริมจาก Apple โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับการให้บริการหรือความช่วยเหลือ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับ Apple Watch ของคุณ

หาก Apple Watch ของคุณมีซิมการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ Apple Watch จะไม่รองรับการโรมมิ่งข้ามเขตแดนด้วยแผนการบริการที่มีอยู่ของคุณ หากต้องการปรับประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Watch ให้เหมาะสมระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถปิดคุณสมบัติ LTE บนอุปกรณ์ของคุณได้

ดูบทความบริการช่วยเหลือของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่า eSIM

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเซลลูลาร์ Apple Watch

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch

  • ชาร์จ Apple Watch ของคุณ
  • ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ของคุณ
  • ถอดสายนาฬิกาออก แล้วเก็บไว้กับสายชาร์จและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้หลังจากนำ Apple Watch เข้ารับบริการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เมื่อคุณได้รับ Apple Watch ของคุณแล้ว ให้ตั้งค่าผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับที่คุณตั้งค่า Apple Watch เรือนใหม่

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ตั้งค่า Apple Watch ของคุณ