บริการและการซ่อม Mac

ดูวิธีการนำเดสก์ท็อป Mac และโน้ตบุ๊ค Mac เข้ารับบริการซ่อมและค่าใช้จ่าย

ฉันจะนำ Mac เข้ารับบริการได้อย่างไร

หากต้องการเข้ารับบริการสำหรับ Mac ของคุณ คุณสามารถจองเวลานัดหมายได้ที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID และรหัสผ่านก่อนการนัดหมาย คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

คุณอาจไม่สามารถนำ Mac รุ่นเก่าเข้ารับบริการด้านฮาร์ดแวร์ได้อีกต่อไป ติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามว่ามีตัวเลือกการให้บริการใดบ้าง

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนฝ่ายบริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

การบริการซ่อมแซมแบตเตอรี่

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณอาจไม่จำเป็นต้องรับบริการซ่อม เคล็ดลับเหล่านี้จะแสดงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ หากคุณเปิดเครื่อง Mac ไม่ได้หรือหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

บริการสำหรับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณอาจอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ AppleCare+ ราคาต่อไปนี้เป็นราคาสำหรับการบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เราอาจจำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อระบุค่าธรรมเนียมการให้บริการขั้นสุดท้าย

MacBook Pro ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
MacBook Pro 16 นิ้ว ฿ 7,500
MacBook Pro 15 นิ้ว ที่มีจอแสดงผล Retina ฿ 6,590
MacBook Pro 13 นิ้ว ที่มีจอแสดงผล Retina ฿ 6,590
MacBook Pro 15 นิ้ว ฿ 4,190
MacBook Pro 13 นิ้ว ฿ 4,190
MacBook Air ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
MacBook Air 13 นิ้ว ฿ 4,190
MacBook Air 11 นิ้ว ฿ 4,190
MacBook ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
MacBook 12 นิ้ว ฿ 6,590

ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่มาในกล่องพร้อมกับ Mac ซึ่งรวมถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เสริมเหลือน้อย หรืออุปกรณ์เสริมของคุณมีอายุมากกว่าหนึ่งปี คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เสริมได้โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ์ การบริการซ่อมแซมแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เสริม
Magic Keyboardพร้อม Touch ID ฿ 1,100 
Magic Keyboard พร้อม Touch ID และปุ่มตัวเลข ฿ 1,100 
Magic Keyboard ฿ 1,100
Magic Keyboard พร้อมแป้นตัวเลข ฿ 1,100
Magic Mouse ฿ 1,100
Magic Trackpad ฿ 1,100

ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

AppleCare+

AppleCare+ มอบบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple พร้อมคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับการซ่อมประเภทดังกล่าว

รุ่น เฉพาะหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอกเท่านั้น (ภายใต้ AppleCare+) ความเสียหายอื่นๆ (ภายใต้ AppleCare+)
Mac ทุกรุ่น ฿ 3,300 ฿ 10,000

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ใช้กับประเทศไทย ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว AppleCare+ ไม่ครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงความเสียหายรุนแรงที่เกิดจากการสัมผัสกับของเหลวหรือจมน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการมีอยู่ของวัสดุอันตราย อุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงโดยผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุของ AppleCare+ เว้นแต่จะมีการส่งชิ้นส่วนเดิมคืนไปที่ Apple แล้ว

หากไม่แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีความคุ้มครอง AppleCare+ หรือไม่โดยป้อนหมายเลขประจำเครื่อง Mac ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+

เตรียมพร้อมสำหรับการรับบริการ

ก่อนที่คุณจะส่ง Mac กลับมาหาเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน FileVault และสำรองข้อมูลของคุณแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องสำรองข้อมูลหาก Mac ของคุณต้องรับการฟอร์แมตในระหว่างดำเนินการซ่อม Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหาย