บริการและการซ่อม Mac

ดูวิธีการนำเดสก์ท็อป Mac และโน้ตบุ๊ค Mac เข้ารับบริการซ่อมและค่าใช้จ่าย

ฉันจะนำ Mac ของฉันเข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

หากต้องการเข้ารับบริการสำหรับ Mac ของคุณ คุณสามารถจองเวลานัดหมายได้ที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID และรหัสผ่านก่อนการนัดหมาย คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

เริ่มคำขอรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ไม่มีค่าใช้จ่ายหากปัญหาครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนฝ่ายบริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

บริการดูแลแบตเตอรี่

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณอาจไม่จำเป็นต้องรับบริการซ่อม เคล็ดลับเหล่านี้จะแสดงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ หากคุณเปิดเครื่อง Mac ไม่ได้หรือหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

บริการดูแลแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณอาจครอบคลุมภายใต้การรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ AppleCare Protection Plan เราอาจจำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายการบริการขั้นสุดท้าย

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์และตัวเลือกบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเป็นระยะเวลานานสุดสามปีนับจากวันที่คุณซื้อ Mac หากคุณไม่ได้ซื้อ AppleCare Protection Plan ให้กับ Mac ของคุณ คุณสามารถซื้อได้ภายในหนึ่งปีนับจากที่คุณซื้อ Mac หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีความเสียหาย

คุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เตรียมพร้อมสำหรับการรับบริการ

ก่อนที่คุณจะส่ง Mac กลับมาหาเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน FileVault และสำรองข้อมูลของคุณแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องสำรองข้อมูลหาก Mac ของคุณต้องรับการฟอร์แมตในระหว่างดำเนินการซ่อม Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหาย

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple