ศูนย์ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Mac

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ การรับประกัน และราคาของ MacBook

ฉันจะส่งโน้ตบุ๊ค Mac เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

Apple มีทางเลือกมากมายในการเข้ารับการช่วยเหลือและฃบริการสำหรับ MacBook, MacBook Pro หรือ MacBook Air ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคุณ บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือให้เราช่วยคุณซ่อมแซมปัญหาหน้าจอแตก เปลี่ยนแบตเตอรี่ และแก้ไขปัญหาอื่นๆ 

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนที่จะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณและ Apple ID ของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการเข้ารับความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
สำรองข้อมูล Mac ของคุณเพื่อให้พร้อมเข้ารับบริการ

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหาปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน อยู่ใน AppleCare Protection Plan หรืออยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อมแซม สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

จะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อมแซม

เวลาโดยประมาณ

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราจะครอบคลุมข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้โน้ตบุ๊ค Mac ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองบริการฮาร์ดแวร์เป็นระยะเวลาสามปีนับจากวันที่คุณซื้อโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

จะถือว่าการซ่อมแซมไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณมีอายุมากกว่าหนึ่งปี
  • โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมแบบพ้นระยะประกันจะขึ้นอยู่กับชนิดของการซ่อมและขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของคุณได้รับการคุ้มครองภายใต้ AppleCare Protection Plan หรือไม่ และคุณอาจมีสิทธิ์ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับประกันของ Apple อีกด้วย

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซ่อมแซมของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะซ่อมแบตเตอรี่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หากการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีของโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้โดยคิดค่าใช้จ่าย

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare Protection Plan หากโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิมหรือน้อยกว่า และมีความคุ้มครองจาก AppleCare Plan เราจะให้บริการแบตเตอรี่ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หลังให้บริการเสร็จแล้ว เรายังให้การรับประกันข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ในแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนคืนเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นำแบตเตอรี่เข้ารับบริการ เช่นเดียวกับการรับประกันแบตเตอรี่ก้อนเดิมของคุณ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานปกติ

เรียนรู้วิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ซึ่งมาในกล่องเดียวกันกับ Mac ของคุณ รวมถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟ จะอยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan ของคุณด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเข้ารับบริการ คุณต้องใช้หมายเลขประจำเครื่องสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับบริการโน้ตบุ๊ค Mac

  • สำรองข้อมูลของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสำรองข้อมูลหากโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณจำเป็นต้องรับการฟอร์แมตในระหว่างดำเนินการซ่อมแซม Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหาย
  • เปิดใช้งาน FileVault ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลในโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Apple macOS และ FileVault
เปิดใช้งาน (หรือเปิดใช้งานอีกครั้ง) FileVault
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้ เป็นเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครอง AppleCare Protection Plan ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนมีระยะเวลานานกว่า เรารับประกันแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค Mac ที่เปลี่ยนทดแทนเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ให้บริการ โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เงื่อนไขนี้ไม่ส่งผลใดๆ ต่อสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ