ศูนย์ตอบคำถามด้านบริการ iPod

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการรับบริการ การรับประกัน และราคาของ iPod

ฉันจะส่ง iPod เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการส่ง iPod ของคุณเข้ารับการสนับสนุนและบริการซ่อมแซม โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความสนับสนุนของเราอาจช่วยตอบข้อสงสัยของคุณ หรือเราสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หน้าจอที่มีรอยแตก และปัญหาอื่นๆ ได้

อ่านบทความสนับสนุนของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายสนับสนุนของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนที่จะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของ iPod รวมถึง Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
เริ่มขอการสนับสนุน

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการเข้ารับความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำ iPod ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

หากคุณมี iPod touch โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้ก่อนที่จะนำเครื่องเข้ารับบริการ

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
วิธีการสำรองข้อมูล iPod ของคุณและเตรียมพร้อมรับบริการ

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหาปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน อยู่ใน AppleCare Protection Plan หรืออยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อม iPod ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนเครื่อง

ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ

จะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อม 

เวลาโดยประมาณ 

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple 

สอบถามตัวแทนของคุณ 

คุณอาจตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราจะครอบคลุมข้อบกพร่องของ iPod และอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค    

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทีกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ iPod ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลาสองปี และมอบตัวเลือกด้านการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมนับจากวันที่คุณซื้อ iPod ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายใน 12 เดือนนับจากที่คุณซื้อ iPod ของคุณ

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

จะถือว่าการซ่อมแซมไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • iPod ของคุณมีอายุมากกว่าหนึ่งปี
  • iPod ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจสามารถซ่อมแซม iPod ของคุณแบบคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมนอกการรับประกันได้ หากเราไม่สามารถซ่อมได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนเครื่อง iPod เครื่องที่เปลี่ยนแทนให้อาจเป็นเครื่องใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซ่อมแซมของ Apple

บริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะครอบคลุมถึงปัญหาแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ คุณอาจต้องทดสอบ iPod ของคุณเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของเรา ใน AppleCare Protection Plan หรือในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะเปลี่ยน iPod เครื่องใหม่ให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

หากคุณได้รับความคุ้มครองโดย AppleCare Protection Plan และแบตเตอรี่ iPod ของคุณสามารถเก็บพลังงานได้เพียงไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิม เราจะให้บริการซ่อมแซม iPod ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หากบริการซ่อมแซมแบตเตอรี่ของคุณอยู่นอกความคุ้มครองของการรับประกัน AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราสามารถซ่อมแซม iPod หรือเปลี่ยนเครื่องให้คุณแบบคิดค่าธรรมเนียมได้

เรียนรู้วิธีการยืดอายุแบตเตอรี่
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับ iPod touch

การซ่อมหน้าจอ

หากหน้าจอ iPod ของคุณชำรุดเสียหาย เราอาจให้บริการซ่อมแซมเครื่องแบบคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมนอกการรับประกันได้ การรับประกันของ Apple จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการซ่อมจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPod ของคุณ หากหน้าจอของคุณแตกร้าวอันเนื่องมาจากข้อบกพร่อง จะถือว่าปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เราจะดำเนินการทดสอบการวินิจฉัยเพื่อดูว่า iPod ของคุณจำเป็นต้องรับการซ่อมแซมอื่นใดเพิ่มหรือไม่ หากจำเป็นต้องรับการซ่อมเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้คุณทราบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ซึ่งมาในกล่องเดียวกันกับ iPod ของคุณ รวมถึง อะแดปเตอร์แปลงไฟ จะอยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังอยู่ในความคุ้มครองของ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ อีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เตรียมพร้อมรับบริการ iPod

  • สำรองข้อมูล iPod ของคุณโดยใช้ iTunes หรือคุณสามารถใช้ iCloud สำหรับ iPod touch ได้ คุณต้องสำรองข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้ในการกู้คืนเนื้อหาในกรณีที่เราจำเป็นต้องรีเซ็ต iPod หรือเปลี่ยนเครื่องให้คุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้ 
  • เก็บสายและอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ

วิธีการสำรองข้อมูล iPod ของคุณ
การเตรียม iPod touch ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เมื่อคุณได้รับ iPod ของคุณคืนมาหลังจากที่ส่งเข้ารับบริการ ให้กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง

เรารับประกันการให้บริการของเรารวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้ เป็นเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ AppleCare ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เงื่อนไขนี้ไม่ส่งผลใดๆ ต่อสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง