ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการ iPhone

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการของ iPhone การรับประกัน และราคา

ฉันสามารถนำ iPhone ของฉันไปซ่อมได้ที่ใด

Apple มีตัวเลือกสำหรับการสนับสนุนและบริการ iPhone มากมาย โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบคำถามของคุณได้ หรือเราสามารถช่วยซ่อมหน้าจอที่แตกร้าว เปลี่ยนแบตเตอรี่ และแก้ปัญหาอื่นๆ ให้กับคุณได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อผู้ให้บริการ

ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ iPhone ก่อนที่จะติดต่อ ควรเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ระบุรุ่น iPhone ของคุณ
ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการเข้ารับความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้ก่อนเข้ารับบริการ

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สำรองข้อมูล iPhone และเตรียมพร้อมเพื่อรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการ หากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อม iPhone ได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนเครื่อง

ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อม เวลาโดยประมาณ
นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สูงสุด 3 วัน*
นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ สอบถามตัวแทนของคุณ
*ตัวเลือกซ่อมเสร็จภายในวันเดียวกันอาจมีให้บริการ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครอง iPhone และอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • iPhone ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • iPhone ของคุณมีปัญหาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสียที่เกิดจากการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยคิดค่าบริการนอกการรับประกัน iPhone ที่เปลี่ยนให้อาจเป็นเครื่องใหม่ หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าเครื่องใหม่ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่ชำรุดบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple อาจจำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถซ่อมแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากการซ่อมแบตเตอรี่ iPhone ไม่ได้รับความคุ้มครอง ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับการซ่อมแบตเตอรี่แบบนอกการรับประกัน

ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

การซ่อมแซมหน้าจอ

หากหน้าจอ iPhone ของคุณแตกร้าว เราอาจซ่อมได้ เราจะส่งหน้าจอไปที่ศูนย์ซ่อม Apple เพื่อการปรับเทียบแบบละเอียดด้วยอุปกรณ์พิเศษ ค่าบริการซ่อมขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPhone และความเสียหายเพิ่มเติมอื่นๆ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้ผิดวิธีไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ Apple หากหน้าจอของคุณแตกร้าวอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องจากการผลิต จะถือว่าปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple รวมถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับรายละเอียดบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เตรียมพร้อมรับบริการซ่อม iPhone

  • สำรองข้อมูล iPhone ด้วย iCloud หรือ iTunes คุณต้องใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนคอนเทนต์หากเราจำเป็นต้องรีเซ็ตหรือเปลี่ยน iPhone ของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้
  • หาก iPhone ของคุณมีซิมการ์ด ให้ถอดออกแล้วเก็บไว้
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ
  • ดูคำแนะนำฉบับเต็มเกี่ยวกับวิธีเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับรับบริการ

สำรองข้อมูล iPhone
เตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับรับบริการ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เมื่อคุณได้รับ iPhone หลังจากการซ่อม โทรศัพท์ของคุณอาจใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ หาก iPhone ของคุณใช้ซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ด เปิดเครื่อง iPhone แล้วทำตามขั้นตอนที่คุณเห็นบนหน้าจอ เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จ ให้กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เป็นเวลา 90 วัน หรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง