ศูนย์ตอบคำถามด้านบริการสำหรับ iPhone

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการรับบริการ การรับประกัน และราคาของ iPhone

ฉันจะรับบริการซ่อมแซม iPhone ได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับ iPhone ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความด้านบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือให้เราช่วยคุณซ่อมแซมปัญหาหน้าจอแตก เปลี่ยนแบตเตอรี่ และแก้ไขปัญหาอื่นๆ

อ่านบทความด้านบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อผู้ให้บริการ

ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ iPhone ของคุณ ก่อนการติดต่อ โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่อง iPhone รวมถึง Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ระบุรุ่น iPhone ของคุณ
ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำผลิตภัณฑ์ของคุณมาเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้ ก่อนที่จะเข้ารับบริการ

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สำรองข้อมูล iPhone ของคุณให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อมแซม หากเราไม่สามารถซ่อม iPhone ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนเครื่อง

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อมแซม เวลาโดยประมาณ
เข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่าย สอบถามตัวแทนของคุณ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครอง iPhone และอุปกรณ์เสริมของ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูการรับประกัน หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • iPhone ของคุณมีอายุมากกว่าหนึ่งปี
  • iPhone ของคุณมีปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ของคุณให้ได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมนอกการรับประกัน iPhone เครื่องที่เปลี่ยนแทนให้อาจเป็นเครื่องใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าเครื่องใหม่ การรับประกันของเราเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple อาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อหาสาเหตุที่แบตเตอรี่มีปัญหา

หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตและอยู่ภายใต้การรับประกันและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะสามารถให้บริการซ่อมแซมได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากแบตเตอรี่ iPhone ของคุณไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการซ่อมแซมแบตเตอรี่นอกการรับประกัน

เรียนรู้วิธีการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การซ่อมแซมหน้าจอ

หากหน้าจอ iPhone ของคุณแตก เราอาจซ่อมแซมให้ได้ เราจะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ซ่อมแซมของ Apple เพื่อดำเนินการปรับเทียบด้วยเครื่องมือพิเศษของเรา ค่าบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับรุ่น iPhone ของคุณและความเสียหายเพิ่มเติมใดๆ ที่มี การรับประกันของ Apple จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานอย่างผิดวิธี หากหน้าจอของคุณมีรอยร้าวซึ่งเป็นข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิต ผลิตภัณฑ์จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple ซึ่งรวมถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากต้องการทราบรายละเอียดของบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ iPhone

  • สำรองข้อมูล iPhone ของคุณด้วย iCloud หรือ iTunes คุณจะต้องใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนเนื้อหาของคุณในกรณีที่เราจำเป็นต้องรีเซ็ต iPhone หรือเปลี่ยนเครื่องให้คุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้
  • หาก iPhone ของคุณมีซิมการ์ด ให้ถอดออกแล้วเก็บไว้
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ
  • ดูคำแนะนำทั้งหมดของเราเกี่ยวกับวิธีการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

สำรองข้อมูล iPhone ของคุณ
เตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

หลังการรับบริการ คุณอาจได้รับ iPhone ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ หาก iPhone ของคุณใช้ซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในเครื่อง เปิด iPhone และทำตามขั้นตอนที่เห็นบนหน้าจอ เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลที่สำรองไว้

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนเป็นระยะเวลา 90 วัน หรือตามระยะเวลาส่วนที่เหลือของการรับประกันของ Apple ขึ้นอยู่กับข้อใดให้ความคุ้มครองนานกว่า การรับประกันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง