บริการแบตเตอรี่ iPhone

บริการแบตเตอรี่ iPhone

เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ของคุณโดยมีค่าธรรมเนียมบริการได้ การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ iPhone ของคุณจะเข้าเกณฑ์รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare+ และแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ของคุณเก็บประจุได้น้อยกว่า 80% ของความจุเดิม

ฉันจะขอรับบริการแบตเตอรี่สำหรับ iPhone ของฉันได้อย่างไร

นัดหมายการเข้ารับบริการ

นัดหมายการเข้ารับบริการ

นัดหมายกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

คุยกับที่ปรึกษาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ใช้เครื่องมือ “ทราบราคาโดยประมาณ” ของเราเพื่อดูค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ โดยค่าธรรมเนียมการให้บริการจะคิดตามนี้หากคุณรับบริการจาก Apple Store ผู้ให้บริการอื่นๆ สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมของตนเองได้ ดังนั้นโปรดติดต่อสอบถามราคาประเมินจากผู้ให้บริการ

เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์แล้วจะยืนยันค่าบริการ หาก iPhone ของคุณได้รับความเสียหายที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เช่น หน้าจอแตก ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย

ดูค่าบริการอื่นๆ ของ iPhone

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว

AppleCare+

คุณมี AppleCare+ หรือไม่

ประเทศหรือภูมิภาคของคุณมี AppleCare+ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเข้าเกณฑ์รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare+ และแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ของคุณเก็บประจุได้น้อยกว่า 80% ของความจุเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ ในไทย

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple จะคุ้มครอง iPhone และอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่มาในกล่องพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณจากปัญหาด้านการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อ อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่ซื้อแยกต่างหากจะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม ซึ่งได้แก่ อะแดปเตอร์ สายสำรอง ที่ชาร์จไร้สาย หรือเคส

การรับประกันของเราเป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

คุณอาจได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare+ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหา ความคุ้มครองจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงค่าธรรมเนียม ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับความคุ้มครอง คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากปัญหา iPod ของคุณไม่เข้าเกณฑ์การรับบริการ คุณอาจต้องชำระค่าเปลี่ยนทดแทนเต็มจำนวน

รับประกัน

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือแผน AppleCare ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ

อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนที่ Apple จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจมีชิ้นส่วนแท้ของ Apple ที่เป็นของใหม่หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple