เครดิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Apple เสนอเครดิตจำนวน 1,900 บาทให้แก่ลูกค้าซึ่งชำระเงินค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับอุปกรณ์ iPhone 6 ขึ้นไประหว่างวันที่ 1 มกราคม 2017 ถึง 28 ธันวาคม 2017 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถือว่าเข้าเกณฑ์ คือการเปลี่ยนที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จในสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ซึ่งได้แก่ Apple Store, ศูนย์ซ่อม Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เครดิตจำนวน 1,900 บาทจะส่งมอบให้ผ่านการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบเป็นเครดิตบนบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการติดต่อจาก Apple ผ่านทางอีเมลในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 ถึง 27 กรกฎาคม 2018 โดยในอีเมลจะมีคำแนะนำวิธีการรับเครดิตนี้

หากคุณไม่ได้รับอีเมลจาก Apple ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 แต่เชื่อว่าคุณเข้าเกณฑ์ในการรับเครดิตดังกล่าวเพราะคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น โปรดติดต่อ Apple ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 โปรดทราบว่าคุณอาจต้องแสดงหลักฐานการรับบริการจากสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ที่อยู่ภายใต้การรับประกันจะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับเครดิตนี้

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2017 ทาง Apple ได้ประกาศลดราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับอุปกรณ์ iPhone 6 ขึ้นไป ซึ่งมีผลจนถึงสิ้นปี 2018