การบริการและการซ่อม iPad

ดูวิธีการส่งซ่อม iPad ของคุณ ราคา และระยะเวลาที่จะต้องใช้

ฉันจะเข้ารับบริการซ่อมแซม iPad ได้อย่างไร

นำผลิตภัณฑ์มาซ่อม: กำหนดการนัดหมายที่ Apple Store หรือนำ iPad ของคุณเข้ามาที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ของคุณ หากคุณไปที่ Apple Store คุณจะต้องทราบ Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

เริ่มคำขอรับบริการ

การบริการมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหากการรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือแผน AppleCare ครอบคลุมปัญหาของ iPad ของคุณ เว้นแต่ว่าการซ่อมของคุณถือเป็นการซ่อมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน (และไม่ครอบคลุม) คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหากเป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้ 

  • iPad ของคุณมีอายุมากกว่าหนึ่งปีและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือแผน AppleCare ของคุณไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
  • หน้าจอ iPad ของคุณแตกจากอุบัติเหตุ
  • iPad ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หากปัญหาของ iPad ของคุณไม่อยู่ในความคุ้มครอง คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ว่า iPad ของคุณจะมี AppleCare+ ที่คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสองครั้ง โดยคุณสามารถใช้ความคุ้มครองอุบัติเหตุหนึ่งครั้งสำหรับการซ่อมหน้าจอหรือความเสียหายอื่นๆ ที่มีต่อ iPad ได้ ความคุ้มครองอุบัติเหตุของ AppleCare+ แต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการตามที่แสดง

ราคาค่าบริการ iPad ในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการซ่อมหรือการเปลี่ยนเครื่องที่ดำเนินการโดย Apple เท่านั้น ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป

iPad Pro ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) ฿ 1,600 ฿ 21,400
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) ฿ 1,600 ฿ 19,800
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 19,800
iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 16,400
iPad Pro (10.5 นิ้ว) ฿ 1,600 ฿ 14,800
iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 12,500
iPad mini ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad mini 5 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad mini 4 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad mini 3 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad mini 2 ฿ 1,600 ฿ 6,600
iPad mini ฿ 1,600 ฿ 6,600
iPad Air ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad Air 3 ฿ 1,600 ฿ 12,500
iPad Air 2 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad Air  ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad รุ่นที่ 7 ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad รุ่นที่ 6 ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad รุ่นที่ 5 ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad รุ่นที่ 4 ฿ 1,600 ฿ 9,800

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว iPad สำหรับเปลี่ยนของคุณจะเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ หากปัญหาของ iPad ของคุณเกิดจากความเสียหายที่รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดวิธี คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนเครื่องแบบเต็มจำนวน 

ระบุรุ่น iPad ของคุณ
ดูราคาค่าบริการ iPad ในประเทศอื่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน AppleCare สำหรับ iPad

การซ่อมหน้าจอ

หากหน้าจอ iPad ของคุณแตก คุณมีจะตัวเลือกสำหรับเปลี่ยน iPad ของคุณแบบมีค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน ตามที่แสดงอยู่ที่ด้านบน การรับประกันของ Apple ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ หากหน้าจอของคุณแตกเนื่องจากข้อบกพร่องจากการผลิต การรับประกันของ Apple และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะครอบคลุมถึงปัญหานี้

ค่าซ่อมหน้าจอที่เสียหายโดยอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับรุ่น iPad ของคุณ ความเสียหายเพิ่มเติมใดๆ และขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความคุ้มครอง AppleCare+ หรือไม่

AppleCare+ สำหรับ iPad จะคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุดสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการ คุณสามารถใช้ความคุ้มครองอุบัติเหตุหนึ่งครั้งสำหรับการซ่อมหน้าจอได้ หากไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

เริ่มคำขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับ iPad

แบตเตอรี่และกำลังไฟของ iPad ในประเทศไทย

ค่าบริการแบตเตอรี่

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ เราสามารถซ่อมหรือเปลี่ยน iPad ของคุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียมการบริการแบตเตอรี่ แต่จะไม่มีค่าธรรมเนียมหากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องและ iPad ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือแผน AppleCare การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

หากคุณมี AppleCare+ สำหรับ iPad แผนดังกล่าวจะคุ้มครองกรณีเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ หากแบตเตอรี่ของ iPad เก็บประจุไฟได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุเดิม

การให้บริการแบตเตอรี่ อยู่ภายใต้การรับประกันหรือ
มีแผน AppleCare
ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad รุ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ ฿ 0 ฿ 3,400

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว 

ปัญหาแบตเตอรี่และกำลังไฟอื่นๆ 

ประสิทธิภาพการทำงานแบตเตอรี่ของ iPad ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้แอพและการตั้งค่า เคล็ดลับเหล่านี้จะสาธิตวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ iPad ของคุณ

หาก iPad ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หรือหากหน้าจอเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แล้วดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ iPad อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการ 

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

จะใช้เวลานานเท่าใด

การซ่อมอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 5 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการบริการ หาก iPad ของคุณถูกสลักโดย Apple การซ่อมอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ 

หลังจากที่เราได้รับ iPad ของคุณแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมของคุณได้

อุปกรณ์เสริมของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริมจะคุ้มครองอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ซึ่งรวมถึง Apple Pencil ด้วย คุณสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน Apple Pencil ได้โดยมีค่าธรรมเนียม หรือทำได้ฟรีหากแบตเตอรี่นั้นมีข้อบกพร่องและได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกัน AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

อุปกรณ์เสริม บริการดูแลแบตเตอรี่
Apple Pencil (ทุกรุ่น) ฿ 1,100

Apple Pencil อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ AppleCare+ สำหรับ iPad รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้หนึ่งในความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสองครั้ง ตามที่ระบุไว้ใน AppleCare+ สำหรับ iPad เพื่อซ่อม Apple Pencil ที่เสียหายได้ หรือจะชำระค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันก็ได้

อุปกรณ์เสริม ค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน ค่าธรรมเนียมอุบัติเหตุ AppleCare+
Apple Pencil ฿ 2900 ฿ 1,000
Apple Pencil (รุ่นที่ 2) ฿ 3700 ฿ 1,000

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว 

สิ่งที่ควรคาดหวัง

ก่อนที่คุณจะมอบ iPad ของคุณให้เรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลของคุณและเตรียม iPad ของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนเครื่องแล้ว อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนของคุณจะไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ในเครื่อง และคุณจะต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรองของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องนั้น 

หลังจากที่เราได้รับ iPad ของคุณแล้ว เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม รายการสำหรับเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมให้คุณ หาก iPad จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง เราจะจัดส่งรายการสำหรับเปลี่ยนที่มี่การตั้งค่าจากโรงงานไปให้คุณ iPad สำหรับเปลี่ยนของคุณจะเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ 

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple