ศูนย์คำตอบด้านบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และค่าบริการสำหรับ iPad

ฉันจะเข้ารับบริการซ่อมแซม iPad ได้อย่างไร

Apple เสนอทางเลือกที่หลากหลายในการขอรับความช่วยเหลือและบริการสำหรับ iPad ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความสนับสนุนของเราอาจช่วยตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือให้เราช่วยคุณจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเช่น หน้าจอร้าว หรือบริการดูแลแบตเตอรี่

อ่านบทความสนับสนุนของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Apple เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการรับบริการ ก่อนจะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ระบุรุ่น iPad ของคุณ
ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
สำรองข้อมูล iPad ของคุณและเตรียมพร้อมรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง คุณจำเป็นต้องชำระเงินเพื่อรับบริการ

ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อมแซม 

เวลาโดยประมาณ 

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

มีลายสลักบนเครื่องเปลี่ยนทดแทน

สูงสุด 10 วันทำการ

คุณอาจตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมอุปกรณ์เสริม iPad และที่เป็นแบรนด์ของ Apple จากข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูการรับประกัน หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ iPad ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปีนับจากวันที่คุณซื้อ iPad คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อ iPad 

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • iPad ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • iPad ของคุณมีปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน iPad ให้คุณได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมนอกการรับประกัน iPad เครื่องที่เปลี่ยนทดแทนให้อาจเป็นเครื่องใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับเครื่องใหม่ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

คุณอาจต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หาก iPad ของคุณไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์โดยมีค่าธรรมเนียม

หากคุณได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan และแบตเตอรี่ iPad ของคุณสามารถเก็บพลังงานได้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิม เราจะให้บริการผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เรียนรู้วิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad

การซ่อมแซมหน้าจอ

การรับประกันของ Apple ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ หากหน้าจอของคุณมีรอยร้าวซึ่งเป็นข้อบกพร่องจากการผลิต ผลิตภัณฑ์จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของ Apple และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ค่าบริการซ่อมแซมหน้าจอที่เสียหายจากอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ของคุณ

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ของ Apple จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของเรา และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในกล่องจะได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan รายการปัจจุบันของคุณด้วยเช่นกัน หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ iPad

  • สำรองข้อมูล iPad ของคุณด้วย iTunes หรือ iCloud คุณจะต้องใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนเนื้อหาของคุณ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรีเซ็ตหรือเปลี่ยนทดแทน iPad ของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้
  • หาก iPad ของคุณมีซิมการ์ด ให้ถอดออกแล้วเก็บไว้ 
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ
  • ดูคำแนะนำทั้งหมดของเราเกี่ยวกับวิธีการเตรียม iPad ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

สำรองข้อมูล iPad ของคุณ
เตรียม iPad ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เมื่อคุณได้รับ iPad ให้กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรองของคุณ

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้เป็นเวลา 90 วัน หรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ของคุณ หรือความคุ้มครองตามแผนของ AppleCare ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเรา หรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง