การบริการและการซ่อม iPad

ดูวิธีการส่งซ่อม iPad ของคุณ ราคา และระยะเวลาที่จะต้องใช้

ฉันจะเข้ารับบริการซ่อมแซม iPad ได้อย่างไร

นำผลิตภัณฑ์มาซ่อม: กำหนดการนัดหมายที่ Apple Store หรือนำ iPad ของคุณเข้ามาที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ของคุณ หากคุณไปที่ Apple Store คุณจะต้องทราบ Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

เริ่มคำขอรับบริการ

การบริการมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

หากปัญหาของ iPad ของคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเรา คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น การซ่อมจะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน (และไม่ได้รับการคุ้มครอง) ในกรณีต่อไปนี้

  • iPad ของคุณไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของ Apple หรือจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกต่อไป
  • หน้าจอ iPad ของคุณแตกจากอุบัติเหตุ
  • iPad ของคุณมีความเสียหายจากอุบัติเหตุอื่นๆ หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หากปัญหา iPad ของคุณไม่ได้รับความคุ้มครอง คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็น

หากคุณมี AppleCare+ คุณจะได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ หากไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+

ราคาค่าบริการ iPad ในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการซ่อมหรือการเปลี่ยนเครื่องที่ดำเนินการโดย Apple เท่านั้น ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป

iPad Pro ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 4) ฿ 1,600 ฿ 21,400
iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) ฿ 1,600 ฿ 21,400
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) ฿ 1,600 ฿ 19,800
iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 19,800
iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 2) ฿ 1,600 ฿ 16,400
iPad Pro 11 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 16,400
iPad Pro (10.5 นิ้ว) ฿ 1,600 ฿ 14,800
iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว ฿ 1,600 ฿ 12,500
iPad mini ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad mini 5 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad mini 4 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad mini 2 ฿ 1,600 ฿ 6,600
iPad Air ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad Air 4 ฿ 1,600 ฿ 13,800 
iPad Air 3 ฿ 1,600 ฿ 12,500
iPad Air 2 ฿ 1,600 ฿ 9,800
iPad Air  ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad รุ่นที่ 8 ฿ 1,600 ฿ 8,200 
iPad รุ่นที่ 7 ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad รุ่นที่ 6 ฿ 1,600 ฿ 8,200
iPad รุ่นที่ 5 ฿ 1,600 ฿ 8,200

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว iPad สำหรับเปลี่ยนของคุณจะเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ หากปัญหาของ iPad ของคุณเกิดจากความเสียหายที่รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดวิธี คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนเครื่องแบบเต็มจำนวน 

ระบุรุ่น iPad ของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน AppleCare สำหรับ iPad

iPad ของคุณได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare+ หรือไม่

AppleCare+ มอบบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple พร้อมคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับการซ่อมประเภทดังกล่าว

รุ่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ (ค่าธรรมเนียม AppleCare+)
iPad รุ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ ฿ 1,600

หากไม่มั่นใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณมีความคุ้มครอง AppleCare+ หรือไม่โดยป้อนหมายเลขประจำเครื่อง iPad ของคุณ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+

การซ่อมหน้าจอ

หากหน้าจอ iPad ของคุณแตก คุณมีจะตัวเลือกสำหรับเปลี่ยน iPad ของคุณแบบมีค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน ตามที่แสดงอยู่ที่ด้านบน การรับประกันของ Apple ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ หากหน้าจอของคุณแตกเนื่องจากปัญหาการผลิต คุณจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันของ Apple และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่าซ่อมหน้าจอที่เสียหายโดยอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับรุ่น iPad ของคุณ ความเสียหายเพิ่มเติมใดๆ และขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความคุ้มครอง AppleCare+ หรือไม่

หากคุณมี AppleCare+ คุณจะได้รับบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple พร้อมคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ หากไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

เริ่มคำขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับ iPad

แบตเตอรี่และกำลังไฟของ iPad ในประเทศไทย

ค่าบริการแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาที่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการ iPad หรือ Apple Pencil ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมสภาพ เราจะเสนอการซ่อมแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันให้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หากคุณมี AppleCare+ คุณจะได้รับการคุ้มครอง iPad หรือ Apple Pencil โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ของคุณเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เดิม

เราต้องทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่

การให้บริการแบตเตอรี่ อยู่ภายใต้การรับประกันหรือ
มีแผน AppleCare
ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
iPad รุ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ ฿ 0 ฿ 3,300
Apple Pencil (รุ่นที่ 1 และ 2) ฿ 0 ฿ 1,100

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว

ปัญหาแบตเตอรี่และกำลังไฟอื่นๆ 

ประสิทธิภาพการทำงานแบตเตอรี่ของ iPad ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้แอพและการตั้งค่า เคล็ดลับเหล่านี้จะสาธิตวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ iPad ของคุณ

หาก iPad ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หรือหากหน้าจอเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แล้วดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ iPad อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการ 

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

จะใช้เวลานานเท่าใด

การซ่อมอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 5 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการบริการ หาก iPad ของคุณถูกสลักโดย Apple การซ่อมอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการ 

หลังจากที่เราได้รับ iPad ของคุณแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมของคุณได้

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ซึ่งรวมถึงสายและอะแดปเตอร์แปลงไฟจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริมและจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองจากแผน AppleCare+ ของคุณด้วยเช่นกัน 

อุปกรณ์เสริมของ Apple สำหรับ iPad ต่อไปนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ AppleCare+ สำหรับ iPad โดยรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้จำนวนครั้งของการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อยู่ใน AppleCare+ สำหรับ iPad เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้ หรือจะชำระค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันก็ได้

อุปกรณ์เสริม ค่าธรรมเนียมอุบัติเหตุ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple Pencil (รุ่นที่ 2) ฿ 1,000 ฿ 3,700
Apple Pencil ฿ 1,000 ฿ 2,900
อุปกรณ์เสริม ค่าธรรมเนียมอุบัติเหตุ AppleCare+
Smart Keyboard (ทุกรุ่น) ฿ 1,000

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว 

สิ่งที่ควรคาดหวัง

ก่อนที่คุณจะมอบ iPad ของคุณให้เรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลของคุณและเตรียม iPad ของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนเครื่องแล้ว อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนของคุณจะไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ในเครื่อง และคุณจะต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรองของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องนั้น 

หลังจากที่เราได้รับ iPad ของคุณแล้ว เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม รายการสำหรับเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมให้คุณ หาก iPad จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง เราจะจัดส่งรายการสำหรับเปลี่ยนที่มี่การตั้งค่าจากโรงงานไปให้คุณ iPad สำหรับเปลี่ยนของคุณจะเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ 

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple