macOS High Sierra

การนำทางหน้าต่างแอพโดยใช้จุดหน้าต่าง

คุณสามารถนำทางไปที่หน้าต่างแอพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วินโดว์สปอต VoiceOver จะสร้างชุดของวินโดว์สปอตสำหรับหน้าต่างแอพโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของหน้าต่าง และใส่วินโดว์สปอตเหล่านั้นลงในโรเตอร์วินโดว์สปอตรวมไปถึงพื้นที่หลักของหน้าต่างแอพ เช่น ช่องค้นหาหรือแถบเลื่อน

คุณสามารถสร้างวินโดว์สปอตของคุณเองเพื่อทำเครื่องหมายปุ่มหรือพื้นที่ในหน้าต่างที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ในการดูรายการของวินโดว์สปอตสำหรับหน้าต่างแอพปัจจุบัน ให้กด VO-U เพื่อเปิดโรเตอร์ แล้วกดปุ่ม ลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินวินโดว์สปอต

  • ในการสร้างวินโดว์สปอตสำหรับรายการที่มีโฟกัส ให้กด VO-Command-Shift-} คุณสามารถสร้างวินโดว์สปอตได้อย่างไม่จำกัดสำหรับหน้าต่างแอพได้วินโดว์สปอตที่คุณใช้ล่าสุดจะปรากฏเป็นรายการแรกในรายการของวินโดว์สปอตในโรเตอร์

  • ในการเอาวินโดว์สปอตที่คุณสร้างไว้ออก ให้กด VO-Command-Shift-{

ถ้ารูปแบบหน้าต่างเว็บเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและ VoiceOver ไม่สามารถระบุตำแหน่งวินโดว์สปอตที่มีอยู่ก่อนหน้านี้บนหน้าได้ โปรแกรมจะสร้างวินโดว์สปอตใหม่ซึ่งใกล้เคียงกับต้นฉบับ