macOS High Sierra

บานหน้าต่างการกำหนดตัวกำหนดคำสั่งการนำทางด่วน

ใช้บานหน้าต่างการกำหนดของการออกคำสั่งการนำทางอย่างรวดเร็วในยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อกำหนดคำสั่ง VoiceOver ไปยังปุ่มๆ เดียวเพื่อใช้งานเมื่อนำทางหน้าเว็บโดยใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว

ในการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้กด Command-F5 เพื่อเปิด VoiceOver จากนั้นกด VO-F8

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

ประเภทคำสั่ง

คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือก ลูกศร หรือ แป้นเดียว

ปุ่มเดียว

ระบุแป้นเดียวที่จะได้รับการกำหนดคำสั่ง VoiceOver

คำสั่ง

ระบุคำสั่ง VoiceOver ที่กำหนดล่าสุดไปยังแป้นเดียว

คลิกคำสั่งปัจจุบันเพื่อแสดงเมนูป๊อปอัพสำหรับคำสั่งประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถกำหนดให้กับแป้นได้

ปุ่มเพิ่ม

เพิ่มแป้นลงในรายการพิมพ์แป้น คลิกเมนูป๊อปอัพคำสั่ง จากนั้นเลือกคำสั่ง VoiceOver ที่จะกำหนดให้กับแป้น

ปุ่มลบ

ลบโฟลเดอร์จากรายการ