macOS High Sierra

การนำทางหน้าหน้าเว็บโดยใช้จุดสังเกต

ผู้พัฒนาเว็บสามารถกำหนดบทบาทของจุดสังเกตไปยังพื้นที่ของหน้าเว็บเพื่อทำให้ตัวอ่านหน้าจอระบุประเภทของเนื้อหาบนหน้าเว็บสำหรับตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีจุดสังเกต ให้เยี่ยมชม store.apple.com/th

VoiceOver รองรับจุดสังเกตทั้งหมด ซึ่งรวมถึง:

  • แบนเนอร์ ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีชื่อหน้า โลโก้ หรือข้อมูลที่ระบุอื่นๆ ของหน้า

  • บริเวณประกอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับพื้นที่เนื้อหาหลัก เช่น แถบด้านข้าง

  • ข้อมูลเนื้อหา ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีข้อมูลประเภทเชิงอรรถ เช่น ข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความความเป็นส่วนตัว

  • ส่วนหลัก ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีเนื้อหาหลัก

  • การนำทาง ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีแถบนำทางหรือลิงก์อื่นๆ สำหรับการนำทางหน้าเว็บหรือเว็บไซต์

  • ส่วนค้นหา ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีช่องค้นหาสำหรับการค้นหาหน้าเว็บหรือเว็บไซต์

หากจุดสังเกตอยู่ในรายการในโรเตอร์เมื่อคุณกำลังดูหน้าเว็บ คุณสามารถ นำทางไปที่จุดสังเกตโดยใช้โรเตอร์ ได้

คุณสามารถใช้ตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด แป้นตัวเลข แป้นพิมพ์ และการนำทางอย่างรวดเร็วในยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อกำหนดคำสั่ง VoiceOver สำหรับการนำทางจุดสังเกตไปยังแป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์ตัวเลข ลักษณะท่าทาง หรือแป้นจอแสดงผลอักษรเบรลล์ได้