macOS High Sierra

การนำทางหน้าหน้าเว็บโดยการใช้บริเวณรายงานสด

หน้าเว็บสามารถมีบริเวณที่เรียกว่า "บริเวณรายงานสด" ซึ่งเนื้อหามีการอัปเดตโดยไม่ต้องกดรีเฟรชทั้งหน้าVoiceOver สามารถตรวจพบบริเวณรายงานสดได้ แม้ในเวลาที่โฟกัสอยู่ที่จุดอื่นบนหน้าเว็บ และจะพูดเนื้อหาในบริเวณรายงานสดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ในการเปิดใช้งานบริเวณรายงานสด ให้เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกประเภท เว็บ จากนั้นเลือก เปิดใช้งานบริเวณออก

  • ในการเปิดใช้งานบริเวณออกอากาศบางจุด (ถ้าบริเวณออกอากาศแสดงรายการอยู่ในโรเตอร์เมื่อกำลังดูหน้าเว็บ) ให้ใช้โรเตอร์เพื่อย้ายไปยังบริเวณออกอากาศ จากนั้นกดปุ่ม O เพื่อเปิดหรือปิดบริเวณออกอากาศ