macOS High Sierra

การใช้โรเตอร์ท่าทาง

หากคุณ ใช้ท่าทาง VoiceOver คุณสามารถใช้โรเตอร์ท่าทางเพื่อนำทางได้โรเตอร์ท่าทางจะเป็นเหมือนหน้าปัดเสมือนที่คุณหมุนเพื่อเปลี่ยนวิธีนำทาง โดยอิงจากเนื้อหาปัจจุบัน

เมื่อคุณเลือกดูหน้าเว็บ การตั้งค่าในโรเตอร์ท่าทางจะแตกต่างกันไปตามรายการที่คุณเลือกใน บานหน้าต่างเว็บโรเตอร์ของหมวดหมู่เว็บ ในยูทิลิตี้ VoiceOverตามค่าเริ่มต้น หน้าเว็บจะมีลิงก์ หัวเรื่อง ตัวควบคุมฟอร์ม เว็บสปอต ตาราง และจุดสังเกต

ในบริบทอื่นๆ โรเตอร์ท่าทางสามารถมีการตั้งค่า เช่น อักขระ คำ วินโดว์สปอต ตัวเลือกเนื้อหา และการนำทาง

  1. หมุนสองนิ้วที่ตำแหน่งใดๆ บนแทร็คแพดจนกว่าคุณจะได้ยินการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้งาน เช่น คำ

    ขณะที่คุณ “หมุน” โรเตอร์ VoiceOver จะพูดแต่ละการตั้งค่าและเล่นเสียงคลิกถ้าคุณพลาดฟังการตั้งค่า ให้หมุนโรเตอร์จนกว่าคุณจะได้ยินการตั้งค่านั้นอีก

  2. ตวัดขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังตัวอย่างรายการก่อนหน้านี้หรือถัดไป โดยอิงจากการตั้งค่าปัจจุบัน

    ตัวอย่างเช่น ถ้าการตั้งค่าปัจจุบันเป็น คำ การตวัดลงจะย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปที่คำถัดไปตวัดลงต่อไปเพื่อย้ายไปข้างหน้าคำต่อคำถ้าคุณตวัดขึ้นเรื่อยๆ เคอร์เซอร์ VoiceOver จะย้ายถอยหลังไปคำต่อคำ

การตั้งค่าการนำทางจะอ่านข้อความทีละบรรทัด:

  • ในพื้นที่ข้อความ VoiceOver จะเริ่มพูดบรรทัดแรกตรงจุดที่เคอร์เซอร์อยู่เมื่อคุณตวัดขึ้นหรือลงเป็นครั้งแรก และจะอ่านบรรทัดต่อๆ มาแต่ละอันทั้งหมด

  • ในหน้าต่างหรือหน้าต่างโต้ตอบ VoiceOver อาจไม่อ่านรายการทั้งหมดบนบรรทัด โดยขึ้นอยู่กับว่ารายการมีการจัดเรียงอย่างไรคุณอาจจำเป็นต้องตวัดซ้ายหรือตวัดขวา จากนั้นตวัดขึ้นหรือลงอีกครั้งเพื่อฟังรายการอื่น

โหมดการนำทางไปที่เว็บของคุณจะส่งผลต่อวิธีที่คุณนำทางไปที่หน้าเว็บโดยใช้โรเตอร์ท่าทางในโหมด DOM การตวัดขึ้นหรือลงจะย้ายไปยังตัวอย่างก่อนหน้านี้หรือถัดไปของรายการที่ตรงกับการตั้งค่าโรเตอร์ปัจจุบันตัวอย่างเช่น ถ้าโรเตอร์ถูกตั้งค่าไปที่ ส่วนหัว การตวัดขึ้นหรือลงจะเลื่อนไปยังส่วนหัวก่อนหน้านี้หรือถัดไปคุณสามารถกำหนดคำสั่ง “สลับการนำทางเว็บ DOM หรือกลุ่ม” ไปยังลักษณะท่าทาง โดยการใช้ตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด เพื่อสลับโหมดให้ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการนำทางเว็บ ให้ดูการนำทางหน้าเว็บโดยใช้โหมด DOM หรือกลุ่ม