macOS High Sierra

การปรับแต่ง VoiceOver ด้วยยูทิลิตี้ VoiceOver ด้วยตัวเอง

ยูทิลิตี้ VoiceOver เป็นแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า VoiceOver ด้วยตัวเองในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก ให้คลิกที่ปุ่มวิธีใช้ ตรงมุมขวาล่างของบานหน้าต่างแต่ละบานในยูทิลิตี้ VoiceOver

หน้าต่างยูทิลิตี้ VoiceOver ที่กำลังแสดงหมวดหมู่การนำทางที่เลือกในแถบด้านข้างทางซ้ายและตัวเลือกทางขวามุมขวาล่างสุดของหน้าต่างมีปุ่มวิธีใช้สำหรับแสดงวิธีใช้ VoiceOver แบบออนไลน์เกี่ยวกับตัวเลือก

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ในการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

    • เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ให้กด VO-F8

    • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง คลิก VoiceOver จากนั้นคลิก เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver

  • ในการค้นหายูทิลิตี้ VoiceOver สำหรับตัวเลือกเฉพาะ ให้โต้ตอบกับแถบเครื่องมือในหน้าต่างยูทิลิตี้ VoiceOver จากนั้นป้อนสิ่งที่คุณต้องการหาในช่องค้นหา

    นำทางไปยังรายการผลลัพธ์ของการค้นหาโดยการกด VO-ลูกศรลง หรือ VO-ลูกศรขึ้นสำหรับผลลัพธ์แต่ละตัว ยูทิลิตี้ VoiceOver จะแสดงบานหน้าต่างซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเลือก และไฮไลท์ตัวเลือก