macOS High Sierra

ลักษณะท่าทางมาตรฐาน VoiceOver

ถ้าคุณกำลังใช้งานแทร็คแพด คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver มาตรฐานเพื่อดำเนินการกระทำ เช่น การนำทางและโต้ตอบกับรายการบนหน้าจอคุณไม่สามารถแก้ไขลักษณะท่าทางมาตรฐานได้VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

หมายเหตุ: ถ้าลักษณะท่าทางไม่ได้บอกว่าต้องใช้กี่นิ้ว ให้ใช้นิ้วเดียว

ทั่วไป

เปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดและลักษณะท่าทาง VoiceOver

VO-หมุนสองนิ้วตามเข็มนาฬิกา

ปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดและลักษณะท่าทาง VoiceOver

VO-หมุนสองนิ้วทวนเข็มนาฬิกา

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

แตะสามครั้งโดยใช้สามนิ้ว

ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง VoiceOver

แตะสองครั้งโดยใช้สามนิ้ว

การนำทาง

บังคับเคอร์เซอร์ VoiceOver ให้เป็นเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งเมื่อคุณลากนิ้วผ่านแทร็คแพด

กดแป้น Shift ค้างไว้และลากนิ้วไปทางแนวนอนหรือแนวตั้ง

ย้ายเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปยังรายการถัดไป

ตวัดขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปยังรายการก่อนหน้านี้

ตวัดซ้าย

ย้ายเนื้อหาหรือแถบเลื่อน (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด)

ตวัดสามนิ้วในทิศทางใดก็ได้

ไปที่ Dock

แตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วใกล้ด้านล่างของแทร็คแพด

ไปที่แถบเมนู

แตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วใกล้ด้านบนของแทร็คแพด

เปิดตัวเลือกแอพพลิเคชั่น

แตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วบนด้านซ้ายของแทร็คแพด

เปิดตัวเลือกหน้าต่าง

แตะสองครั้งโดยใช้สองนิ้วบนด้านขวาของแทร็คแพด

ข้ามไปยังบริเวณอื่นของแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน

กด Control ขณะที่ใช้นิ้วสัมผัสบนแทร็คแพด

การโต้ตอบ

พูดรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver หรือถ้าไม่มีรายการอยู่ ให้เล่นลูกเล่นเสียงเพื่อบ่งบอกบริเวณที่ว่าง

สัมผัส (รวมถึงการแตะหรือการลาก)

เลือกรายการ

แตะสองครั้งที่ใดก็ได้คุณยังสามารถแตะแยก (แตะค้างด้วยนิ้วหนึ่ง จากนั้นแตะโดยใช้นิ้วที่สอง)

เริ่มการโต้ตอบกับรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

ตวัดขวาโดยใช้สองนิ้ว

หยุดการโต้ตอบกับรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

ตวัดซ้ายโดยใช้สองนิ้ว

เลื่อนลงหรือขึ้นหนึ่งหน้า

ตวัดขึ้นหรือลงโดยใช้สามนิ้ว

Escape (ปิดเมนูโดยไม่ทำการเลือก)

ใช้สองนิ้วถูไปข้างหลังและข้างหน้า

เพิ่มหรือลดค่าของแถบเลื่อน ตัวแยก สเต็ปเปอร์ หรือตัวควบคุมอื่น

ตวัดขึ้น (เพิ่ม) หรือตวัดลง (ลด)

ข้อความ

อ่านหน้าปัจจุบัน เริ่มจากรายการบนสุด

ตวัดขึ้นโดยใช้สองนิ้ว

อ่านจากเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปจนสุดพื้นที่ของหน้าปัจจุบัน

ตวัดลงโดยใช้สองนิ้ว

อ่านหน้าที่เลื่อนปัจจุบัน

แตะโดยใช้สามนิ้ว

หยุดชั่วคราวหรือพูดต่อ

แตะด้วยสองนิ้ว

อธิบายสิ่งที่อยู่ในเคอร์เซอร์ VoiceOver

แตะสามครั้ง

เปลี่ยนวิธีที่ VoiceOver อ่านข้อความ (ตามคำ บรรทัด ประโยค หรือย่อหน้า)

กด Command ขณะที่ใช้นิ้วสัมผัสบนแทร็คแพด

โรเตอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าโรเตอร์

หมุนโดยใช้สองนิ้ว

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้านี้โดยอิงจากการตั้งค่าโรเตอร์

ตวัดขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไปโดยอิงจากการตั้งค่าโรเตอร์

ตวัดลง

ในการปรับแต่งลักษณะท่าทางอื่นๆ ด้วยตัวเองโดยการกำหนดคำสั่ง VoiceOver ให้กับลักษณะท่าทางเหล่านั้น ให้ใช้ตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดคำสั่ง VoiceOver ให้กับลักษณะท่าทาง