macOS High Sierra

เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง VoiceOver

ถ้าคุณมีแทร็คแพดและ VoiceOver เปิดอยู่ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด จากนั้นใช้ลักษณะท่าทางเพื่อนำทางและโต้ตอบกับรายการบนหน้าจอ และป้อนคำสั่ง VoiceOver ได้

ลักษณะท่าทาง VoiceOver เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วในการลาก แตะ ตวัด หรือหมุนบนแทร็คแพดคุณสามารถใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับลักษณะท่าทางได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะโดยใช้สองนิ้วด้วยมือข้างเดียว หรือใช้หนึ่งนิ้วจากมือแต่ละข้างได้คุณสามารถใช้วิธีใช้แป้นพิมพ์เพื่อฝึกฝนลักษณะท่าทางมาตรฐานและลักษณะท่าทางที่ปรับแต่งด้วยตัวเอง และเรียนรู้ว่าลักษณะท่าทางเหล่านั้นทำอะไรได้

แทร็คแพดแสดงถึงหน้าต่างหรือพื้นที่บนหน้าจอซึ่งมีเคอร์เซอร์ VoiceOver อยู่เมื่อคุณลากนิ้วบนแทร็คแพด คุณจะย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver เฉพาะในหน้าต่างหรือพื้นที่นั้นเท่านั้น VoiceOver จะพูดรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver ขณะที่คุณย้ายเคอร์เซอร์ และเล่นเอฟเฟกต์เสียงทุกครั้งที่พบพื้นที่ว่างบนหน้าจอข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ถึงตำแหน่งที่แท้จริงของรายการบนหน้าจอขณะที่คุณนำทางตัวอย่างเช่น หากเคอร์เซอร์อยู่ในแถบเครื่องมือ Mail แทร็คแพดจะแสดงถึงแถบเครื่องมือ Mailเมื่อคุณลากนิ้วของคุณบนแทร็คแพด คุณจะย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ในแถบเครื่องมือ Mailเนื่องจากแทร็คแพดแสดงถึงพื้นที่เฉพาะเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหน้าจอ คุณจึงไม่สามารถเลื่อนไปยังพื้นที่หรือแอพพลิเคชั่นอื่นได้โดยไม่ตั้งใจ

ในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับผู้ใช้ที่มองเห็น VoiceOver จะทำให้พื้นที่ของหน้าจอที่คุณกำลังทำงานอยู่ให้เห็นได้ชัดขึ้น โดยการหรี่แสงส่วนที่เหลือของหน้าจอคุณสมบัติความสอดคล้องในการทำงานอื่น เช่น คำอธิบายภาพหรือแผงอักษรเบรลล์ สามารถใช้พร้อมกันกับลักษณะท่าทาง VoiceOver