macOS High Sierra

บานหน้าต่างการกำหนดตัวกำหนดคำสั่งแทร็คแพด

ใช้บานหน้าต่างการกำหนดของการออกคำสั่งแทร็คแพดในยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อกำหนดคำสั่ง VoiceOver ไปยังท่าทางแทร็คแพด

ในการเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้กด Command-F5 เพื่อเปิด VoiceOver จากนั้นกด VO-F8

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

เมนูป๊อปอัพตัวแก้ไข

คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกแป้นปรับค่าที่คุณต้องการใช้กับลักษณะท่าทางตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการใช้ตัวแก้ไข

ท่าทางการใช้แทร็คแพด

ระบุลักษณะท่าทางที่คุณสามารถกำหนดคำสั่ง VoiceOver ให้ได้

คำสั่ง

คลิกช่องคำสั่งเพื่อแสดงเมนูป๊อปอัพสำหรับคำสั่งประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถกำหนดให้กับลักษณะท่าทางได้