macOS High Sierra

วิธีการเลือกดูหน้าเว็บ

คุณสามารถเลือกดูและนำทางหน้าเว็บได้หลายวิธี

 • เลือกโหมดการนำทางเริ่มต้น, ตาม Document Object Model (DOM) หรือตามการจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องคุณสามารถสลับระหว่างโหมดต่างๆ เพื่อใช้โหมดที่เหมาะที่สุดสำหรับหน้าเว็บปัจจุบัน

  การนำทางหน้าเว็บโดยใช้โหมด DOM หรือกลุ่ม

 • ใช้โรเตอร์เมื่อดูหน้าเว็บเพื่อข้ามไปที่รายการเว็บอย่างรวดเร็ว เช่น ลิงก์ หัวเรื่อง เว็บสปอต ตาราง และอื่นๆ

  การนำทางโดยใช้โรเตอร์

 • ใช้การตั้งค่าเว็บของโรเตอร์ลักษณะท่าทางเพื่อนำทางโดยใช้ลักษณะท่าทาง

  ใช้โรเตอร์ท่าทาง

 • ด้วยการนำทางอย่างรวดเร็ว ให้นำทางหน้าเว็บและแอพโดยใช้เฉพาะแป้นลูกศร หรือหน้าเว็บโดยใช้แป้นเดียว

  นำทางโดยการใช้การนำทางด่วน

 • ใช้เว็บสปอตอัตโนมัติและเว็บสปอตที่คุณสร้างเพื่อสแกนหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว

  นำทางหน้าเว็บโดยใช้เว็บสปอต

 • ฟังเนื้อหาสรุปของตารางและเซลล์ในขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อนำทางตารางโต้ตอบกับตารางถ้าคุณได้ยินสิ่งที่น่าสนใจ

  นำทางตารางบนหน้าเว็บ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

VoiceOver อาจโต้ตอบกับกลุ่มโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้การนำทางบนหน้าเว็บบางหน้าเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณไม่ต้องการให้ VoiceOver โต้ตอบกลับกลุ่มโดยอัตโนมัติ ให้กด VO-Shift-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายถ้าการนำทางอย่างรวดเร็วถูกเปิดใช้งาน ให้กด Shift-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

เว็บไซต์บางเว็บใช้คำสั่งแป้นพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การใช้ลูกศรเพื่อข้ามไปที่รายการอื่น ซึ่งจะตัดคำสั่งที่ไม่สามารถใช้เพื่อไปที่ข้อความในเว็บไซต์ได้ออกในการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้ใช้คำสั่งแป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปที่ข้อความอยู่เสมอ ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกเว็บ แล้วคลิกการนำทาง

ผู้พัฒนาเว็บสามารถกำหนดคีย์ลัดแป้นพิมพ์ซึ่งเรียกว่า “แป้นการเข้าถึง” ไปยังรายการของหน้าเว็บ เช่น ลิงก์และปุ่ม เพื่อทำให้โต้ตอบกันได้ง่ายยิ่งขึ้นVoiceOver สามารถประกาศเมื่อพบคีย์การเข้าถึง ตัวอย่างเช่น “คีย์การเข้าถึงที่มีให้ใช้ได้: s” สำหรับลิงก์ จากนั้นคุณกด Control-S เพื่อเปิดลิงก์ในการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อฟังแป้นการเข้าถึง ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกการใช้คำฟุ่มเฟือย จากนั้นคลิกคำใบ้