macOS High Sierra

การนำทางโดยการใช้ปุ่ม Tab

macOS มาพร้อมกับการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม ซึ่งให้คุณใช้ปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังกล่องข้อความ รายการ ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย และตัวควบคุมอื่นได้

เมื่อคุณเปิด VoiceOver การตั้งค่า การเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม ในบานหน้าต่าง คีย์ลัด ของการตั้งค่า แป้นพิมพ์ จะเปลี่ยนไปเป็น “ตัวควบคุมทั้งหมด”เมื่อคุณปิด VoiceOver การตั้งค่าจะสลับเป็น “กล่องข้อความและรายการเท่านั้น”ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อใดก็ได้ ให้กด Control-F7

เมื่อคุณใช้แป้น Tab เพื่อนำทางในขณะที่เปิด VoiceOver ให้พึงระลึกถึงประเด็นเหล่านี้:

  • ในการนำทางแบบย้อนกลับ ให้กด Shift-Tab

  • เมื่อวางเคอร์เซอร์ VoiceOver ไว้เหนือรายการ คุณจะโต้ตอบกับรายการโดยทันที (คุณไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่ง)ถ้าต้องการปิดใช้งานการโต้ตอบอัตโนมัติของปุ่ม Tab ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดใช้งานอยู่) นำทางไปยังหมวดการนำทาง จากนั้นยกเลิกการเลือก “โต้ตอบอัตโนมัติเมื่อใช้ปุ่ม Tab”

    หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver