macOS High Sierra

การใช้ม่านปิดหน้าจอสำหรับความเป็นส่วนตัว

ป้องกันไม่ให้มีบุคคลเห็นว่ามีอะไรอยู่บนหน้าจอของคุณโดยการใช้ม่านหน้าจอ ซึ่งจะทำให้หน้าจอกลายเป็นสีดำ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • กด VO-Shift-F11 หรือแตะสามครั้งด้วยนิ้วสามนิ้วบนแทร็คแพด

    ในการปิดม่านหน้าจอ ให้ทำซ้ำคำสั่งหรือลักษณะท่าทาง

ถ้าคุณปิดใช้งาน VoiceOver ในขณะที่ม่านหน้าจอเปิดใช้งานอยู่ ม่านหน้าจอจะปิดใช้งานเช่นกัน