macOS High Sierra

การทำให้ VoiceOver ละเว้นการกดปุ่มถัดไป

แอพอาจใช้ปุ่มปรับค่า VoiceOver กับปุ่มอื่นเพื่อดำเนินการกระทำถ้าคุณกำลังใช้ VoiceOver และต้องการใช้คำสั่งของแอพพลิเคชั่น คุณสามารถบอก VoiceOver ให้ละเว้นชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ถัดไปได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • กด VO-Tab

    VoiceOver จะละเว้นคำสั่งแอพพลิเคชั่นเมื่อคุณกด

คุณสามารถเปลี่ยนคีย์ลัดแป้นพิมพ์ได้หลายคีย์ลัดสำหรับแอพได้ในบานหน้าต่าง คีย์ลัดแป้นพิมพ์ ของการตั้งค่า แป้นพิมพ์