macOS High Sierra

การนำทางหน้าเว็บโดยใช้โหมด DOM หรือกลุ่ม

VoiceOver จะให้โหมดสองโหมดสำหรับการนำทางหน้าเว็บ: โดย Document Object Model (DOM) ของหน้าเว็บ หรือโดยการจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเลือกโหมดเพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น และสลับโหมดได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การตั้งค่าโหมดการนำทางเริ่มต้น

  • เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) ให้คลิก ประเภทเว็บ คลิก การนำทาง จากนั้นเลือก “ลำดับ DOM” หรือ "จัดกลุ่มรายการ"

การสลับโหมดการนำทาง

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ให้กด VO-H-H เพื่อแสดงเมนูคำสั่ง แล้วป้อน “dom” เพื่อจำกัดรายการคำสั่งให้แคบลง จากนั้นเลือกคำสั่ง สลับ DOM การนำทางเว็บหรือกลุ่ม

  • ใช้ ยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อมอบหมาย สลับ DOM การนำทางเว็บหรือกลุ่มไปยังแป้น จากนั้นใช้แป้นเพือสับเปลี่ยนโหมดระหว่างนำทางหน้าเว็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดคำสั่ง VoiceOver ไปยังแป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์

การนำทางโดย DOM

เมื่อคุณนำทางโดย DOM คุณจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและขวา ในลำดับที่ตั้งค่าโดยผู้เขียนหน้าเว็บ(การเคลื่อนที่ขึ้นและลงในโหมด DOM จะขึ้นอยู่กับ รายการที่รวมอยู่ในโรเตอร์เมื่อดูหน้าเว็บ)

  • ถ้าหน้าเว็บมีรายการ ให้กด ปุ่มปรับค่า VoiceOver พร้อมปุ่มลูกศรเพื่อเข้าไปที่รายการต่างๆ (คุณไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับรายการ)

การนำทางโดยการจัดกลุ่มรายการ

เมื่อนำทางโดยกลุ่ม คุณจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ เพื่อช่วยให้คุณเห็นรู้ความหมายของบริบท

  • ถ้าหน้าเว็บประกอบด้วยรายการ ให้โต้ตอบกับรายการเพื่อนำทางไปยังรายการที่ต้องการคุณไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับกลุ่มที่มีเพียงรายการเดียว

เมื่อคุณนำทางไปยังรายการ VoiceOver จะระบุจำนวนรายการในรายการและเวลาที่รายการไปถึงด้านท้ายสุดของรายการ

ถ้าคุณกำลังใช้ท่าทาง VoiceOver อยู่ โหมดการนำทางเว็บปัจจุบันจะส่งผลต่อวิธีที่คุณนำทางหน้าเว็บโดยใช้โรเตอร์ท่าทางในโหมด DOM การตวัดขึ้นหรือลงจะย้ายไปยังตัวอย่างก่อนหน้านี้หรือถัดไปของรายการที่ตรงกับการตั้งค่าโรเตอร์ปัจจุบันในโหมดกลุ่ม การตวัดขึ้นหรือลงจะเลื่อนไปยังกลุ่มของรายการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้หรือถัดไป