macOS High Sierra

การสลับระหว่างแอพพลิเคชั่นและหน้าต่าง

เมื่อคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพหรือเปิดมากกว่าหนึ่งหน้าต่างสำหรับแอพ คุณจะสามารถสลับระหว่างแอพและหน้าต่างได้โดยใช้ ตัวเลือกแอพพลิเคชั่น หรือ ตัวเลือกหน้าต่าง

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การสลับระหว่างแอพพลิเคชั่น

 1. ในการเปิด ตัวเลือกแอพพลิเคชั่น ให้กด VO-F1-F1 หรือแตะสองครั้งใกล้กับขอบซ้ายของแทร็คแพด

  ตัวเลือกแอพพลิเคชั่นเป็นแผงที่แสดงแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ในขณะนั้นด้านขวาของรายการแต่ละรายการในรายการจะเป็นลูกศร
 2. ในการนำทางไปยังรายการของแอพที่เปิด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น หรือตวัดลงหรือขึ้นบนแทร็คแพด

 3. เมื่อคุณได้ยินแอพที่คุณต้องการ ให้กด Space bar หรือแตะสองครั้งบนแทร็คแพด

  ถ้าคุณใช้คำสั่ง VoiceOver เพื่อเปิดตัวเลือกแล้ว การกด Space bar จะเปิดเมนูย่อยที่แสดงรายการหน้าต่าง หน้าต่างโต้ตอบ หรือการเตือนที่เปิดทั้งหมดสำหรับแอพนั้นนำทางเมนูย่อยด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณทำกับรายการของแอพ

ถ้าต้องการออกจาก ตัวเลือกแอพพลิเคชั่น โดยไม่เลือก ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab หรือถูขึ้นลงด้วยนิ้วสองนิ้วบนแทร็คแพด

การสลับระหว่างหน้าต่าง

 1. ในการเปิด ตัวเลือกหน้าต่าง ให้กด VO-F2-F2 หรือแตะสองครั้งใกล้กับขอบขวาของแทร็คแพด

  หน้าต่างตัวเลือกเป็นแผงที่กำลังแสดงรายการของหน้าต่างที่เปิดอยู่ในตอนนั้น
 2. ในการนำทางไปยังรายการของหน้าต่างที่เปิด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น หรือตวัดลงหรือขึ้นบนแทร็คแพด

 3. ในการเลือกหน้าต่าง ให้กด Space bar หรือแตะสองครั้งบนแทร็คแพด

ถ้าต้องการออกจาก ตัวเลือกหน้าต่าง โดยไม่เลือก ให้กดปุ่ม Escape หรือ Fn-Tab หรือถูขึ้นลงด้วยนิ้วสองนิ้วบนแทร็คแพด