macOS High Sierra

การนำทางเดสก์ท็อป

เดสก์ท็อปจะแสดงไอคอนสำหรับรายการมากมาย เช่น โฟลเดอร์ เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • ในการย้ายไปยังเดสก์ท็อป ให้กด VO-Shift-D

  • ในการย้ายไปยังรายการบนเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็ว ให้ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายการตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์ชื่อ “travel plans” บนเดสก์ท็อป ให้ป้อน “T” เพื่อย้ายไปยังรายการนั้น

  • ในการเลื่อนไปรอบๆ รายการบนเดสก์ท็อป ให้กดแป้นลูกศร

  • ในการเปิดรายการที่เลือกบนเดสก์ท็อป ให้กด Command-O โฟลเดอร์จะเปิดขึ้นในหน้าต่าง Finder