macOS High Sierra

การโต้ตอบกับพื้นที่เนื้อหาและกลุ่ม

ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องโต้ตอบกับพื้นที่เนื้อหา (เช่น พื้นที่เลื่อนหรือตาราง) หรือกลุ่มอื่นๆ (เช่นแถบเครื่องมือ) ก่อนที่คุณจะสามารถนำทางไปที่รายการได้ลักษณะการทำงานนี้ให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะผ่านพื้นที่หรือกลุ่มเนื้อหานั้น หรือหยุดสำรวจตัวอย่างเช่น ในหน้าต่าง Finder คุณสามารถนำทางผ่านแถบด้านข้างเพื่อไปยังเบราว์เซอร์มุมมอง หรือหยุดและโต้ตอบกับแถบด้านข้างเพื่อเปิดโฟลเดอร์และไฟล์ได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • เริ่มต้นการโต้ตอบ:กด VO-Shift-ลูกศรลง หรือตวัดขวาโดยใช้สองนิ้วบนแทร็คแพดลูกเล่นเสียงจะระบุเมื่อไม่มีสิ่งใดให้โต้ตอบด้วยอีก

    เคอร์เซอร์ VoiceOver อยู่ภายในเขตของพื้นที่ที่คุณโต้ตอบด้วย คุณสามารถนำทางได้เฉพาะภายในพื้นที่เท่านั้น

  • หยุดการโต้ตอบ:กด VO-Shift-ลูกศรขึ้น หรือตวัดซ้ายโดยใช้สองนิ้วบนแทร็คแพด

VoiceOver อาจโต้ตอบกับกลุ่มโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้การนำทางบนหน้าเว็บบางหน้าเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณไม่ต้องการให้ VoiceOver โต้ตอบกับกลุ่มโดยอัตโนมัติ ให้กด VO-Shift-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายถ้าการนำทางอย่างรวดเร็วถูกเปิดใช้งาน ให้กด Shift-ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้ VoiceOver นำทางไปที่รายการในกลุ่มโดยตรงได้โดยไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับกลุ่มเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่การนำทาง คลิก “ลักษณะการจัดกลุ่ม” แล้วเลือกการตั้งค่าที่นอกเหนือจาก มาตรฐาน (การตั้งค่าเริ่มต้น)ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่า ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ในบานหน้าต่างการนำทาง

หมายเหตุ: บางพื้นที่ (เช่นตาราง) มักต้องการการโต้ตอบอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเลือกการตั้งค่าแบบใดก็ตามสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้คุณต้องนำทางไปยังรายการที่มีจำนวนมาก เช่น รายการกว่าพันรายการในกล่องข้อความขาเข้าในแอพเมล

คุณสามารถโต้ตอบกับองค์ประกอบใด ๆ ที่มีชื่อเรื่องหรือข้อความฝัง เช่น ปุ่มหรือที่อยู่อัจฉริยะในเมลเพื่ออ่านองค์ประกอบเป็นคำหรือเป็นอักขระได้