macOS High Sierra

มีอะไรใหม่ใน VoiceOver

VoiceOver ใน macOS High Sierra มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณควบคุมและจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นขณะที่ใช้ Mac

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • การรองรับหลายภาษาแบบขั้นสูงถ้า VoiceOver ตรวจพบว่าข้อความที่กำลังอ่านอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับภาษาใดภาษาหนึ่ง ระบบจะเปลี่ยนไปใช้อีกเสียงหนึ่งโดยอัตโนมัติและอ่านข้อความด้วยภาษานั้นคุณสามารถเลือกและปรับแต่งเสียงที่ VoiceOver ใช้สำหรับภาษาที่ระบุเฉพาะได้ด้วยตัวเองในยูทิลิตี้ VoiceOverตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มภาษาฝรั่งเศสและปรับแต่งเสียงของภาษานั้น VoiceOver จะใช้เสียงภาษาฝรั่งเศสในการอ่านข้อความใดๆ ที่ถูกแท็กเป็นภาษาฝรั่งเศสสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

  • คำอธิบายภาพกด VO-Shift-L เพื่อให้ VoiceOver อธิบายข้อความที่ปรากฏในภาพ แม้ว่าภาพนั้นไม่มีคำอธิบายประกอบVoiceOver ยังสามารถบอกคุณได้ด้วยว่ารูปภาพมีต้นไม้ สุนัข หรือใบหน้าสี่หน้าที่มีรอยยิ้ม

  • ประสบการณ์อักษรเบรลล์เกรด 2 ที่ได้รับการปรับปรุงVoiceOver ให้ประสบการณ์การใช้งานอักษรเบรลล์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อคุณป้อนและแก้ไขข้อความโดยใช้อักษรเบรลล์เกรด 2ตัวอย่างเช่น เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จะแสดงบริบทของสิ่งที่คุณกำลังป้อน และเมื่อคุณแก้ไข ข้อความจะไม่ถูกแปลกลับเป็นอักษรเบรลล์เกรด 1

  • การนำทางเว็บและอีเมลที่ได้รับการปรับปรุงVoiceOver จะให้การนำทางที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นสำหรับหน้าเว็บใน SafariVoiceOver จะรองรับการนำทางตารางได้ดียิ่งขึ้นในข้อความที่จัดรูปแบบให้มีหลากหลายคุณสมบัติในแอพเมล

  • การช่วยการเข้าถึง PDF ที่ได้รับการปรับปรุงVoiceOver จะรองรับการอ่านตาราง รายการ และแบบฟอร์มในเอกสาร PDF ที่ติดแท็กได้ดียิ่งขึ้น