macOS High Sierra

การกำหนดคำสั่ง VoiceOver ให้กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์

VoiceOver จะตรวจหาว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณให้แป้นป้อนข้อมูลเข้าและกำหนดคำสั่ง VoiceOver ทั่วไปให้กับแป้นหรือไม่ตัวอย่างเช่น VoiceOver อาจกำหนดคำสั่ง ลง ให้กับแป้น D3 ดังนั้น เมื่อคุณกดแป้นนั้นบนจอแสดงผลอักษรเบรลล์ เคอร์เซอร์ VoiceOver จะย้ายลงมาหนึ่งบรรทัดบนหน้าจอ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. เมื่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณและเปิดใช้งาน VoiceOver แล้ว ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver โดยการกด VO-F8

  2. คลิกประเภท อักษรเบรลล์ คลิก จอแสดงผล เลือกจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่คุณต้องการกำหนดคำสั่งให้ จากนั้นคลิก กำหนดคำสั่ง

  3. กำหนดคำสั่ง VoiceOver ไปยังแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์

    • ในการเปลี่ยนคำสั่งที่กำหนดให้กับแป้น ให้นำทางไปยังแป้น คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกคำสั่ง

    • ในการเพิ่มปุ่มอักษรเบรลล์ใหม่เพื่อให้คุณสามารถกำหนดคำสั่งให้กับปุ่มเหล่านั้นได้ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มแถว แล้วกด Command-B จากนั้นภายในห้าวินาทีให้กดปุ่มอักษรเบรลล์ที่คุณต้องการเพิ่มลูกเล่นเสียงจะนับถอยหลังเวลาเป็นวินาทีคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกคำสั่งเพื่อกำหนดให้กับแป้น