macOS High Sierra

การนำทางโดยใช้ตัวอักษร ข้อความ หรือคุณสมบัติ

นำทางโดยการค้นหาตัวอักษร ข้อความ หรือคุณลักษณะข้อความ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

ตามตัวอักษร

คุณสามารถใช้การค้นหาแบบรวดเร็วเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งถัดไปที่มีตัวอักษร S ในองค์ประกอบบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วในการตั้งค่าการค้นหาอย่างรวดเร็ว ให้เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่การนำทาง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานการค้นหาอย่างรวดเร็ว” จากนั้นเลือกปุ่ม Command เพื่อใช้

 • ในการค้นหาองค์ประกอบถัดไปที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรบางตัว ให้กดแป้น Command ที่ระบุและตัวอักษรตัวอย่างเช่น กด Command ซ้าย-S

 • ในการค้นหาองค์ประกอบก่อนหน้าที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรบางตัว ให้กดแป้น Command ที่ระบุ แป้น Shift และตัวอักษรตัวอย่างเช่น กด Command ซ้าย-Shift-S

ตามข้อความ

ป้อนวลีในแผงการค้นหา VoiceOver เพื่อนำทางไปยังตำแหน่งต่อไปของวลีนั้น

 1. กด VO-F เพื่อแสดงแผงการค้นหา

 2. ในแผงการค้นหา ให้ป้อนหรือวางข้อความที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นกด Return

  VoiceOver จะค้นหาจากเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปจนสุดพื้นที่ข้อความ

  • ในการค้นหาตำแหน่งที่มีข้อความถัดไปในหน้าต่าง ให้กด VO-G

  • ในการค้นหาตำแหน่งที่มีข้อความก่อนหน้านี้ในหน้าต่าง ให้กด VO-Shift-G

 3. ในการทบทวนการค้นหาที่ผ่านมา ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงก่อนที่คุณจะทำซ้ำ ลบ หรือป้อนการค้นหาใหม่ ให้กด VO-F

  • ในการทำซ้ำการค้นหาก่อนหน้า ให้กด Command-A

  • ในการลบการค้นหา ให้กด Command-Delete

ตามคุณสมบัติข้อความ

 • ในการค้นหาตัวอย่างก่อนหน้านี้ของคุณลักษณะ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

  คุณสมบัติ

  ค้นหารายการถัดไป

  ค้นหารายการก่อนหน้า

  ข้อความตัวหนา

  VO-Command-B

  VO-Command-Shift-B

  การเปลี่ยนแบบอักษร

  VO-Command-O

  VO-Command-Shift-O

  ข้อความที่มีรูปแบบเดียวกับข้อความปัจจุบัน

  VO-Command-S (ถ้าคุณไม่อยู่ในพื้นที่ข้อความ VO-Command-S จะค้นหารายการถัดไปที่เหมือนกับรายการปัจจุบัน)

  VO-Command-Shift-S (ถ้าคุณไม่อยู่ในพื้นที่ข้อความ VO-Command-Shift-S จะค้นหารายการก่อนหน้าที่เหมือนกับรายการปัจจุบัน)

  การเปลี่ยนรูปแบบ

  VO-Command-C

  VO-Command-Shift-C

  ข้อความตัวเอียง

  VO-Command-I

  VO-Command-Shift-I

  การเปลี่ยนสี

  VO-Command-K

  VO-Command-Shift-K

  ข้อความขีดเส้นใต้

  VO-Command-U

  VO-Command-Shift-U

  ข้อความธรรมดา

  VO-Command-P

  VO-Command-Shift-P

  กราฟิก

  VO-Command-G

  VO-Command-Shift-G

  ลิงก์

  VO-Command-L

  VO-Command-Shift-L