macOS High Sierra

การกำหนดคำสั่ง VoiceOver ไปยังแป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์

มอบหมายคำสั่ง VoiceOver ให้กับแป้นของแป้นพิมพ์ของคุณหรือแป้นตัวเลข (ถ้ามีให้ใช้งาน)

ในการใช้การกำหนดแป้นเริ่มต้น เพียงแค่เปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่ง

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. เปิด ยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่ คำสั่ง คลิก แป้นตัวเลข หรือ แป้นพิมพ์ จากนั้นเปิดใช้งานคำสั่ง

  2. เลือกแป้นปรับค่า

    ตัวปรับค่าคือตัวเลือกสำหรับแป้นตัวเลข คุณต้องใช้ตัวปรับค่าพร้อมกับแป้นแป้นพิมพ์

  3. โต้ตอบกับตารางตัวกำหนดคำสั่งและนำทางลงไปที่คอลัมน์แป้นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแป้นตัวเลขหรือแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการปรับแต่งด้วยตัวเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ต่างๆ ให้ดูการโต้ตอบกับพื้นที่เนื้อหาและกลุ่ม

  4. ในคอลัมน์คำสั่ง ให้คลิกเมนูป๊อปอัพของคำสั่ง นำทางไปยังคำสั่งที่มีให้ใช้งาน จนกว่าคุณจะได้ยินคำสั่งที่คุณต้องการ จากนั้นกด Return

    ใช้เมนูคำสั่งกำหนดเองเพื่อกำหนดสคริปต์และเวิร์กโฟลว์ Automator ให้กับลักษณะท่าทาง

    หน้าต่างยูทิลิตี้ VoiceOver ที่กำลังแสดงหมวดหมู่ตัวกำหนดคำสั่งที่เลือกในแถบด้านข้างและบานหน้าต่างแป้นตัวเลขที่เลือกทางขวาที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างแป้นตัวเลข กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานตัวกำหนดคำสั่งแป้นตัวเลขถูกเลือกอยู่ไม่มีปุ่มปรับค่าที่ถูกเลือกอยู่จากเมนูป๊อปอัพปุ่มปรับค่าด้านล่างกล่องกาเครื่องหมายและเมนูป๊อปอัพมีตารางที่มีสองคอลัมน์:ปุ่มบนแป้นตัวเลขและคำสั่งแถวที่สองถูกเลือกอยู่และมีเลข 2 อยู่ในคอลัมน์ปุ่มบนแป้นตัวเลข และมีคำว่า “เลื่อนลง”​อยู่ในคอลัมน์คำสั่งเมนูป๊อปอัพด้านล่าง เลื่อนลง แสดงหมวดหมู่ต่างๆ ของคำสั่ง เช่น ทั่วไป ทั้งนี้แต่ละหมวดหมู่จะมีลูกศรสำหรับแสดงคำสั่งที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มบนแป้นพิมพ์ปัจจุบันได้

เมื่อ ตัวกำหนดคำสั่งแป้นตัวเลข เปิดใช้งาน คำสั่งของจะถูกรวมอยู่ในเมนู คำสั่ง VoiceOver