macOS High Sierra

การใช้ฮอตสปอต

คุณสามารถกำหนดฮอตสปอตให้กับรายการใดรายการหนึ่ง จากนั้นใช้ฮอตสปอตเพื่อข้ามไปยังรายการนั้น แทนการนำทางตัวอย่างเช่น ตั้งค่าฮ็อตสปอตให้ปุ่ม ข้อความใหม่ ในแถบเครื่องมือเมลจากนั้นใช้ฮ็อตสปอตเพื่อข้ามไปยังปุ่มโดยตรง (ตราบเท่าที่เมลเปิดอยู่)

ถ้าคุณตั้งค่าฮอตสปอตให้รายการที่สถานะหรือค่าอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ คุณจะสามารถใช้ฮอตสปอตเพื่อตรวจสอบติดตามรายการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องโฟกัส

คุณสามารถตั้งค่าได้ถึงสิบฮอตสปอต ดังนั้น ถ้าคุณใช้กิจกรรม VoiceOver คุณจะสามารถตั้งค่าฮอตสปอตได้ถึงสิบฮอตสปอตสำหรับแต่ละกิจกรรม

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  • หากต้องการตั้งค่าฮอตสปอตสำหรับรายการ ให้กด VO-Shift-[หมายเลขฮอตสปอต]ถ้าฮอตสปอตถูกใช้กับรายการใดรายการหนึ่งแล้ว รายการใหม่จะแทนที่รายการที่มีอยู่

  • ถ้าต้องการข้ามไปยังฮอตสปอต ให้กด VO-[หมายเลขฮอตสปอต]

    และคุณยังสามารถใช้ตัวเลือกฮอตสปอตได้อีกด้วยถ้าต้องการแสดงตัวเลือกฮอตสปอต ให้กด VO-Shift-X

  • ถ้าต้องการฟังคำอธิบายของฮอตสปอต ให้กด VO-Command-[หมายเลขฮอตสปอต]

  • ถ้าต้องการฟังการเปลี่ยนแปลงค่าในฮอตสปอต ให้กด VO-Command-Shift-[หมายเลขฮอตสปอต]ในการหยุดฟังการประกาศ VoiceOver เมื่อค่าของรายการเปลี่ยน ให้กดคำสั่งอีกครั้ง

  • หากต้องการเอาฮอตสปอตออก ให้กด VO-[หมายเลขฮอตสปอต] เพื่อข้ามไปยังฮอตสปอต จากนั้นกด VO-Shift-[หมายเลขฮอตสปอต]

คุณสามารถใช้ ยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อมอบหมายคำสั่งฮอตสปอตให้กับแป้นหรือลักษณะท่าทาง

เมื่อคุณข้ามไปยังฮอตสปอตในตาราง รายการ หรือพื้นที่เว็บ คุณจะสามารถโต้ตอบกับรายการเหล่านั้นได้ทันที (คุณไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่ง)

คุณสามารถใช้ฮอตสปอตบนแป้นพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้บางแป้น