macOS High Sierra

การลากและปล่อยรายการ

คุณสามารถลากแล้วปล่อยรายการจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งได้ทั้งตำแหน่งดั้งเดิมและปลายทางจะต้องอยู่บนหน้าจอเมื่อคุณเริ่มลากรายการ

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การใช้คำสั่ง

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังรายการ จากนั้นกด VO-, เพื่อทำเครื่องหมายรายการสำหรับการลากและการปล่อย

  ในการใช้ตัวแก้ไขกับคำสั่ง ให้กด VO- ค้างไว้ จนกว่าเมนูลากแล้วปล่อยจะปรากฏ จากนั้นเลือกตัวแก้ไข

 2. ย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการปล่อยรายการที่ทำเครื่องหมาย จากนั้นใช้หนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้เพื่อปล่อยรายการที่ทำเครื่องหมาย:

  • ตำแหน่งบนเคอร์เซอร์:VO-.

  • ตำแหน่งข้างหน้าเคอร์เซอร์:VO-<

  • ตำแหน่งข้างหลังเคอร์เซอร์:VO->

ถ้าคุณได้เลือกตัวแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการ VoiceOver จะใช้ตัวแก้ไขในการดำเนินการลักษณะการทำงานพิเศษใดๆ เมื่อตัวแก้ไขปล่อยรายการตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปล่อยไฟล์ที่ทำเครื่องหมายไว้ใน Finder โดยการใช้ตัวแก้ไขตัวเลือก VoiceOver จะทำสำเนาไฟล์

การใช้เมาส์

สามารถปิดหรือเปิดการตามรอยเมาส์ได้

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังรายการที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าการติดตามเมาส์ปิดอยู่ ให้กด VO-Command-F5 เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

 2. ตรวจสอบว่าเมาส์อยู่บนรายการโดยการกด VO-F5

 3. ล็อคปุ่มเมาส์โดยการกด VO-Command-Shift-Space bar

 4. ย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

  ถ้าการติดตามเมาส์ปิดอยู่ ให้กด VO-Command-F5 เพื่อย้ายเมาส์ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

 5. ตรวจสอบว่าเมาส์อยู่บนตำแหน่งเป้าหมายโดยการกด VO-F5

 6. ปลดล็อคปุ่มเมาส์โดยการกด VO-Command-Shift-Space bar

การลากไปที่ฮอตสปอต

ถ้าคุณใช้ประเภท ตัวกำหนดคำสั่ง ใน ยูทิลิตี้ VoiceOver เพื่อกำหนดคำสั่งฮอตสปอต ลากรายการที่ทำเครื่องหมาย ให้กับแป้นหรือลักษณะท่าทาง คุณสามารถลากรายการไปยังฮอตสปอตเดียวกัน

 1. ทำเครื่องหมายรายการที่จะลาก จากนั้นใช้หนึ่งในรายการที่คุณมอบหมายไปยังแป้นหรือลักษณะท่าทาง

  VoiceOver จะขอให้คุณกดแป้นตัวเลขสำหรับฮอตสปอตที่คุณต้องการใช้สำหรับการปล่อย จากนั้นปล่อยรายการที่ทำเครื่องหมายหลังจาก ก่อนหน้า หรือบนฮอตสปอต

 2. หลังจากการปล่อย เคอร์เซอร์ VoiceOver จะกลับไปยังตำแหน่งดั้งเดิมทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการปล่อยบนฮอตสปอต

รายการที่ทำเครื่องหมายไว้จะยังมีให้ปล่อยได้อีกครั้ง จนกว่าจะไม่มีอยู่บนหน้าจอแล้วหรือคุณทำเครื่องหมายรายการใหม่สำหรับการลากแล้วปล่อย