macOS High Sierra

การปรับแต่งวิธีการออกเสียงข้อความและสัญลักษณ์ด้วยตนเอง

คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้ VoiceOver ออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์บางตัวได้โดยการให้การแทนที่คำตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ “8 oh 2 dot eleven b” ด้วย “8 zero 2 point one one b” ได้

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

  1. เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) คลิกหมวดหมู่คำพูด คลิกการออกเสียง จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

  2. ในแถวใหม่ ให้ป้อนข้อความที่มีการออกเสียงที่คุณต้องการปรับแต่งด้วยตัวเอง แล้วกด Tab เพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ การแทนที่ จากนั้นป้อนวิธีที่คุณต้องการให้ VoiceOver ออกเสียงข้อความ

    • ถ้าคุณต้องการระบุแอพ VoiceOver ควรใช้การออกเสียง ให้เลือกแอพพลิเคชั่นจากเมนูป๊อปอัพ

      เมนูจะสร้างรายการแอพพลิเคชั่นที่เปิดและแอพพลิเคชั่นค้นหา เพื่อให้คุณสามารถเลือกแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้เปิดได้ในการใช้การออกเสียงในแอพพลิเคชั่นใดๆ ให้ปล่อยให้เลือก แอพพลิเคชั่นทั้งหมด ไว้

    • ในการละเว้นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายละเว้นตัวพิมพ์ใหญ่

คุณสามารถปรับแต่งการออกเสียงด้วยตัวเองได้โดยการใช้ตัวกำหนดคำสั่งเพื่อกำหนดคำสั่ง เพิ่มการออกเสียง ให้กับแป้นหรือลักษณะท่าทางได้คำสั่งจะแสดงหน้าต่างโต้ตอบที่คุณสามารถเพิ่มการออกเสียงใหม่ ซึ่งจะเพิ่มไปยังรายการในบานหน้าต่าง การออกเสียง