macOS High Sierra

การนำทางหน้าเว็บโดยใช้ภาพและเฟรม

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

รูปภาพ

  • ในการข้ามไปที่กราฟิกต่อไปหรือก่อนหน้า ให้กด VO-Command-G หรือ VO-Command-Shift-G

ในการระบุเมื่อต้องการนำทางไปยังรูปภาพ ให้เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver (กด VO-F8 เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่) จากนั้นคลิกประเภทการนำทาง

ถ้ารูปภาพไม่มีคำอธิบาย VoiceOver จะพูดชื่อไฟล์ของรูปภาพคุณสามารถ สร้างป้ายแบบกำหนดเอง สำหรับรูปภาพเหล่านี้ หรือสำหรับรูปภาพซึ่งข้อความ alt ไม่มีประโยชน์

เฟรม

หากหน้าเว็บจัดระเบียบข้อมูลเป็นพื้่นที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า “กรอบ” คุณสามารถนำทางหน้าได้โดยใช้กรอบต่าง ๆ เหล่านี้

  • ในการย้ายไปยังกรอบถัดไป ให้กด VO-Command-F

  • ในการย้ายไปยังกรอบก่อนหน้านี้ ให้กด VO-Command-Shift-F

ถ้ารูปภาพหรือเฟรมอยู่ในรายการในโรเตอร์เมื่อคุณกำลังดูหน้าเว็บ คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อย้ายไปยังรูปภาพหรือเฟรมที่คุณต้องการได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำทางโดยใช้โรเตอร์