macOS High Sierra

การนำทาง Finder

ใช้คำสั่ง VoiceOver หรือลักษณะท่าทางในการเปิดและนำทางหน้าต่าง Finder และใช้คีย์ลัด Finder ในการทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสแป้นพิมพ์และเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ตรงกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าหรือเปิดการตามรอยเคอร์เซอร์

หมายเหตุ: VO หมายถึง ปุ่มปรับค่า VoiceOver

การเปิดหน้าต่าง Finder

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ไปที่ Dock โดยกด VO-D หรือแตะสองครั้งใกล้กับขอบล่างของแทร็คแพดนำทางไปยัง Finder ซึ่งเป็นรายการแรกใน Dockถ้าหน้าต่าง Finder ไม่เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม Return

 • ไปที่แถบเมนูโดยกด VO-M หรือแตะสองครั้งใกล้กับขอบบนสุดของแทร็คแพด จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อนำทางไปยังเมนู Finder

 • เปิด ตัวเลือกแอพพลิเคชั่น โดยการกด VO-F1-F1 หรือแตะสองครั้งใกล้กับขอบซ้ายของแทร็คแพดเลือก Finder ใน ตัวเลือกแอพพลิเคชั่น

  คุณยังสามารถใช้ปุ่มลัด macOS โดยการกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วกด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “Finder” ได้อีกด้วย

การนำทางหน้าต่าง Finder

 1. ในหน้าต่าง Finder ให้กด VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนผ่านหน้าต่างจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบเครื่องมือ" จากนั้น โต้ตอบกับแถบเครื่องมือ

 2. ในแถบเครื่องมือ ให้กด VO-ลูกศรขวา จนกระทั่งคุณได้ยิน “ดูกลุ่มปุ่มเลือก” จากนั้นโต้ตอบกับตัวควบคุมนั้นกด VO-ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยินมุมมอง (เช่น ไอคอน หรือ รายการ) ที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เมื่อคุณได้เลือกมุมมองแล้ว ให้หยุดการโต้ตอบกับมุมมองกลุ่มปุ่มตัวเลือกและแถบเครื่องมือ จากนั้นกด VO-ลูกศรขวา เพื่อย้ายผ่านหน้าต่างจนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบด้านข้าง”

 4. โต้ตอบกับแถบด้านข้าง จากนั้นย้ายรายการของรายการในแถบด้านข้างลงด้านล่าง โดยการกด VO-ลูกศรลงเมื่อคุณได้ยินเสียงรายการที่คุณต้องการ ให้กด VO-J เพื่อข้ามไปหาในเบราว์เซอร์มุมมอง ซึ่งคุณสามารถโต้ตอบด้วยได้

  ถ้าคุณใช้ท่าทาง VoiceOver อยู่และต้องการข้าม ให้วางนิ้วไว้บนแทร็คแพดในขณะที่กดปุ่ม Control

 5. ย้ายไปหาและเลือกรายการที่คุณต้องการเปิด โดยใช้วิธีการตามมุมมองที่คุณใช้อยู่:

  • มุมมองไอคอน:ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปยังรายการที่คุณต้องการ

  • มุมมองรายการ:ในการย้ายแถวรายการลงไปด้านล่าง กด VO-ลูกศรลงในการขยายหรือยุบโฟลเดอร์ ให้กด VO-\ในการย้ายเคอร์เซอร์ VoiceOver ข้ามแถวและฟังเสียงข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ให้กด VO-ลูกศรขวาหรือกด VO-R เพื่อฟังเสียงการอ่านทั้งแถวในครั้งเดียว

  • มุมมองคอลัมน์:ในการย้ายรายการลงจนกว่าคุณจะพบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรลงในการย้ายไปยังโฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

  • มุมมอง Cover Flow:ในการพลิกดูรายการในส่วนบนและย้ายโดยอัตโนมัติผ่านแถวรายการที่ตรงกันในส่วนล่าง ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

 6. เมื่อคุณพบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิด ให้เปิดโดยใช้ปุ่มลัด Finder ซึ่งได้แก่ Command-O หรือ Command-ลูกศรลง

  VoiceOver จะบอกว่าคุณได้เลือกนามแฝงหรือไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เปิดใช้งาน

การใช้คีย์ลัด Finder

 • ในการเปิดรายการที่เลือก ให้กด Command-O หรือ Command-ลูกศรลง

 • ในการย้ายไปยังไฟล์แม่ของรายการที่เลือก (เช่น โฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ย่อยที่คุณได้เลือก) ให้กด Command-ลูกศรขึ้น

 • ในการเพิ่มรายการที่เลือกไปยังแถบด้านข้าง Finder ให้กด Control-Command-T

 • ในการเพิ่มรายการที่เลือกไปยัง Dock ให้กด Control-Shift-Command-T

คุณสามารถซ่อนแถบเครื่องมือและแถบด้านข้างชั่วคราวในหน้าต่าง Finder ได้เพื่อให้นำทางได้ง่ายขึ้นในการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด Option-Command-T ในการซ่อนหรือแสดงแถบด้านข้าง ให้กด Option-Command-S