macOS High Sierra

การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของปุ่มฟังก์ชั่น

ตามค่าเริ่มต้น ในการใช้แป้นฟังก์ชั่นในคำสั่ง VoiceOver คุณยังต้องกดแป้น Fn ด้วยคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการใช้เริ่มต้นเพื่อให้คุณไม่ต้องกดแป้น Fn สำหรับคำสั่ง VoiceOver

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ใช้แป้น F1,F2 และอื่นๆ ทั้งหมดเป็นแป้นฟังก์ชั่นมาตรฐาน”

แป้นพิมพ์บางแป้นมีแป้นเฉพาะสำหรับ Home, End, Page Up และ Page Downสิ่งเหล่านี้คือแป้นนำทาง VoiceOver ที่สำคัญถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่มีแป้นเหล่านี้ ให้ใช้แป้นลูกศรกับแป้น Fn สำหรับการกระทำเหล่านี้