macOS High Sierra

การศึกษาวิธีเข้ารับบริการหรือซ่อมแซมเครื่อง Mac ของคุณ

ถ้า Mac ของคุณจำเป็นต้องได้รับบริการหรือซ่อมแซม ข้อมูลระบบ จะสามารถช่วยคุณค้นหาได้ว่า Mac ของคุณยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันหรือไม่และจะนำไปรับบริการได้ที่ใด

 1. เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac นี้

 2. คลิก บริการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ตรวจสอบสถานะการบริการและความครอบคลุมการสนับสนุนของฉัน เพื่อดูว่า Mac ของคุณยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันหรือไม่

   หน้าเว็บเปิดด้วยชุดตัวเลขของ Mac ของคุณที่ถูกป้อนแล้วคุณยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบความคุ้มครองแล้วป้อนเลขประจำเครื่องด้วยตัวเองได้ด้วย

  • คลิก แสดงตัวเลือกการบริการและซ่อมแซมของฉัน เพื่อดูว่าตัวเลือกที่มีให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ร้านค้าปลีกของ Apple และผู้ให้บริการ Apple ที่ได้รับสิทธิ์

  • คลิก “บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare” เพื่อเข้าไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของ AppleCare