macOS High Sierra

การตรวจสอบว่า Mac ของคุณรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่

เมื่อคุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลระบบในการตรวจดูว่า Mac ของคุณตรงกับความต้องการขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์หรือไม่ เช่น ความต้องการด้านหน่วยความจำ ความเร็วของตัวประมวลผล และการ์ดวิดีโอ

เปิดข้อมูลระบบให้ฉัน

  • ในการเปิด ข้อมูลระบบ ให้คลิกไอคอน Launchpad ใน Dock คลิก อื่นๆ จากนั้นคลิก ข้อมูลระบบ

โดยทั่วไป ถ้าค่าปรับแต่งที่อยู่ภายในข้อมูลระบบมีค่าเท่ากับหรือมีค่าเกินความต้องการขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณควรจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้