macOS High Sierra

ค้นหาและลบไฟล์

ใช้แถบข้างของบานหน้าต่าง พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดเรียงรายการเป็นประเภท ดูว่าพื้นที่ถูกใช้ไปเท่าไหร่และค้นหาเอกสาร แอพ หนังสือ ภาพยนตร์ ข้อมูลสำรอง และไฟล์อื่นๆ อย่างรวดเร็วจากนั้นลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการ

คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร

หมายเหตุ: หมวดหมู่ที่คุณเห็นจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแอพและไฟล์ใน Mac ของคุณ

 1. คลิก เมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac นี้ แล้วคลิก พื้นที่จัดเก็บ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง จากนั้นคลิก จัดการ

 2. คลิกประเภทในแถบด้านข้าง:

  • แอพพลิเคชั่น iTunes และ iBooks:ประเภทเหล่านี้แสดงรายการไฟล์โดยเฉพาะถ้าต้องการลบรายการ ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่มลบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณลบรายการที่คุณได้รับจาก iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store โดยใช้ Apple ID ของคุณ รายการจะยังอยู่ใน iCloud และคุณสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้ง

  • เอกสาร:ดูเอกสารทั้งหมดใน Mac ของคุณคุณสามารถดูไฟล์ขนาดใหญ่หรือดาวน์โหลดโดยคลิกปุ่มที่สอดคล้องกัน และจัดเรียงไฟล์โดยคลิก ชื่อ ชนิด วันที่เปิดล่าสุด หรือ ขนาด ที่ส่วนใกล้ด้านบนสุดของหน้าต่างคุณสามารถคลิก หน้าต่างเลือกหาไฟล์ เพื่อดูเนื้อหาและขนาดพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ไปโดยโฟลเดอร์ที่หลากหลายในระบบไฟล์ของคุณ

   ถ้าต้องการลบไฟล์ ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่มลบ แล้วคลิกที่แว่นขยาย เพื่อดูไฟล์ใน Finder

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการตรงไปที่โฟลเดอร์นี้ ให้คลิก ตรวจดูไฟล์ ในบานหน้าต่างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  • iCloud Drive และ เมล:ประเภทเหล่านี้ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมถ้าต้องการยอมรับคำแนะนำ ให้คลิกที่ปุ่ม

  • ไฟล์ iOS:ดูข้อมูลสำรอง iOS และไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ลงรายการแยกเฉพาะถ้าต้องการลบรายการ ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่มลบ

  • ถังขยะ:คลิก ล้างถังขยะ เพื่อลบรายการทั้งหมดในถังขยะ หรือเลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่มลบ เพื่อลบไฟล์