macOS High Sierra

ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับ Mac ของคุณ

macOS สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างใน Mac โดยปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมได้เมื่อต้องการที่ว่าง ระบบจะเก็บไฟล์ รูปภาพและวิดีโอ ภาพยนตร์และรายการทีวีใน iTunes และไฟล์แนบอีเมลไว้ในคลาวด์ และทำให้สามารถใช้งานไฟล์เหล่านั้นได้ตามต้องการไฟล์จะไม่กินพื้นที่ใน Mac ของคุณ และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้เมื่อคุณต้องใช้ไฟล์ล่าสุดและเวอร์ชั่นรูปภาพของคุณที่ปรับให้เหมาะสมแล้วจะยังคงอยู่ใน Mac ของคุณเสมอ

คำแนะนำในการปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมในบานหน้าต่างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • ถ้าต้องการดูคำแนะนำและตัดสินใจว่าจะปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมได้อย่างไรใน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac นี้ แล้วคลิก พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง จากนั้นคลิก จัดการ

  คำแนะนำ

  คำอธิบาย

  จัดเก็บข้อมูลใน iCloud

  ช่วยคุณจัดเก็บไฟล์จากโฟลเดอร์เดสก์ท็อปและเอกสารใน iCloud Drive จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอในคลังรูปภาพ iCloud จัดเก็บข้อความและไฟล์แนบในคลังรูปภาพ iCloud และปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมโดยเก็บเฉพาะไฟล์ที่เปิดล่าสุดเมื่อต้องการพื้นที่ว่าง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูจัดเก็บเดสก์ท็อปและเอกสารของคุณใน iCloud Driveทำให้รูปภาพและวิดีโอของคุณอัพเดทตรงกันกับคลังรูปภาพ iCloud อยู่เสมอ และ เชื่อมข้อมูลข้อความบน iCloud

  คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ในภายหลังในการตั้งค่าระบบ iCloud และการตั้งค่ารูปภาพ

  ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม

  ช่วยคุณปรับ iTunes และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับไฟล์แนบอีเมลให้เหมาะสมเมื่อต้องการพื้นที่ว่างใน Mac ของคุณ ภาพยนตร์ที่รับชม และไฟล์แนบอีเมลจะถูกเอาออกจาก Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณให้เหมาะสมและการตั้งค่าข้อมูลบัญชีเมล

  คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังในการตั้งค่า iTunes และเมล

  ล้างถังขยะโดยอัตโนมัติ

  ลบรายการที่อยู่ในถังขยะนานเกิน 30 วันโดยอัตโนมัติคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ในภายหลังได้ในการตั้งค่า Finder ให้ดู ลบไฟล์และโฟลเดอร์ ถ้าต้องการดูข้อมูล

  ลดสิ่งเกะกะ

  ค้นหาไฟล์ แอพ หนังสือ ภาพยนตร์ และรายการอื่นๆ ที่กินพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นลบรายการที่คุณไม่ต้องการแล้วออกด้วยตัวเองสำหรับคำแนะนำ ให้ดู ค้นหาและลบไฟล์

เมื่อต้องการพื้นที่ว่างใน Mac ของคุณ macOS จะล้างแคชและไฟล์บันทึกที่สามารถลบได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงไฟล์ฐานข้อมูลชั่วคราว รายการดาวน์โหลดที่ถูกขัดจังหวะ รายการอัพเดทสำหรับใช้ปรับรุ่นของ macOS และแอพ ข้อมูลเว็บไซต์ Safari และอื่นๆ อีกด้วย

หมายเหตุ: ถ้าดิสก์ของคุณถูกแบ่งพาร์ติชั่น คำแนะนำจะปรับใช้เฉพาะกับพาร์ติชั่นที่มีไดเรกทอรีเริ่มต้นของคุณเท่านั้น

ถ้าต้องการดูภาพรวมของพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ไปและที่ว่างอยู่ ให้เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac นี้ จากนั้นคลิก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไปและที่ใช้งานได้